Kultuurielus jääb jälle midagi ära, midagi lükkub edasi

477

COVID-19 meetmed kultuurivaldkonnas on karmid: „Valitsus kehtestab avalikes siseruumides 2+2 nõude ja maskikohustuse. Õigusaktina tuleb valitsuse otsus uuel nädalal.“ Selline on 10.11.2020 dateeritud üldine uudis.

Jälle algab kõik, algab uuesti. Sedapuhku on soovitatud ära jätta jõulupeod, üritused, kogunemised. Huvialaringidel on praegu veel lubatud jätkata.

Seega on 2+2 meede jälle ülimalt vajalik ja maskide kandmine on väga SOOVITUSLIK.

Reola kultuurimaja ja Kambja kultuurikeskus on avalik ruum, kus me peame hoidma iseennast, teineteist, üksteist. Ei soovi ju keegi meist, et peaksime maja(d) kinni panema. Seda saame vältida, kui edasi tegutseme vaid turvameetmeid järgides. Meie korraldatavad sündmused, s.h aastalõpu- ja muud peod, kontserdid, teemaõhtud, kokkusaamised jätame ära või lükkame edasi.

See on meie sõnum ja teade praegu, otsus on selline ja on meil ühine. Sissevõetavate sündmuste puhul juhime tähelepanu halvale ajastusele ning soovitame planeeritud üritused edasi lükata või ära jätta.

I advendil Kait Tamra kontsert „Ainuke aeg“ Reolas lükkub edasi.

Ära jääb Reolas 5. detsembriks tellitud suur rendiüritus, Kambjas kontsert.

Ära jäävad või lükkame edasi peoõhtud, kontserdid, aastalõpupeod, tantsupeod, eakate peo, isegi valla lipu pühaliku õnnistamise Kambja kirikus. Esinemist jäävad meil ootama ansamblid Tip-Malts ja Absolut-Lühis, esinejatest Pille Pürg ja show-trupp Ciara.

Huvitegevuslik ringitöö jätkub võimaluste piires seni, kuni suudame olla kaitstud ja terved.

Ootame üheskoos ohutumaid aegu, siis oleme jälle saalides, nautimaks etendusi, kontserte, peoõhtuid, esinejaid ning iseendid.

Olgem hoitud!

PEEP PUIS,
valla kultuurijuht

Kino maale