Mõttetalgud Tõrvandi keskusala detailplaneeringust

2235

Kätte on jõudnud aeg, kui Tõrvandi keskusala loomine on jõudnud esimeste käegakatsutavate sammudeni.

Oleme jõudud teise etappi.

Valminud on eskiislahendus – nägemus sellest, milliseks võiks kujuneda Tõrvandi keskusala. Kogu ala on suurem kui 7 ha ja hõlmab Tõrvandi alevikus Tennisehalli, Ringtee 1a, Pargi, Ringtee 19, Kohviku ja osaliselt Ringtee J5, Ringtee J13, Ringtee lõik 1 ja Aia tänava lõik 1 maaüksusi.

Eskiislahendusega on võimalik tutvuda 30.11-08.12.2020 valla veebilehel (etteteatamisega ka vallamajas). Soovi kollal tuleb kontakteeruda planeerimisspetsialist Riivo Leiteniga, e-post riivo.leiten@kambja.ee.

Detailplaneeringu lahenduse üle arutleme 10. detsembril kell 16.00 Tõrvandi spordihoones.

Kui selgub, et kohapealne kohtumine on COVID-19 tõttu takistatud, kohtume veebis. Kui teil on ettepanekuid-tähelepanekuid, edastage need e-posti teel vald@kambja.ee.

Mõned küsimused ja vastused siinkohal

Kas ja millal ehitatakse uus koolimaja?

Koolimaja on planeeritud ehitada spordihoone vahetusse lähedusse ning võimalusel ühendatakse olemasoleva Tõrvandi spordihoonega.

Hoonete kompleksi projekteeritakse 2021. aastal ning kui kõik läheb plaanipäraselt, alustatakse koolimaja ehitusega juba 2022. aastal.

Kuhu tuleb uus vallakeskus

Vallakeskuse multifunktsionaalne hoone (vallamaja koos avalikkusele suunatud ruumidega) on planeeritud Aia tänava äärde.

KRISTI KULL,
valla arendusjuht

ESKIIS

Kino maale
EelmineKambja valla raamatukogud
JärgmineVallavolikogu oktoobriistung