Kambja Vallavolikogu jaanuariistung

681

Kambja Vallavolikogu I koosseisu V istung toimus 16. jaanuaril.

Istungist võttis osa 19 volikogu liiget, puudusid Rauno Kiuru ja Virgo Kurist.

Enne istungi algust tegi volikogu esimees Heiki Sarapuu teatavaks muudatused volikogu koosseisus: seoses elukohavahetusega lahkus volikogu koosseisust Toivo Suuroja ja tema asemele asus Virgo Kurist. Isikliku avalduse alusel peatas oma volitused volikogu liikmena kuni 2018. a lõpuni Jana Morozov, valimiskomisjon määras tema asendusliikmeks Toomas Keldoja.

Päevakorras oli 10 küsimust.

1. Vallavolikogu vabastas üksmeelse otsusega vallavalitsuse liikme Meriliis
Kuuslapi tema avalduse alusel valitsuse liikme kohustustest ja kinnitas valitsuse
liikmete arvuks 6.

2. Volikogu nimetas Tartumaa Omavalitsuste Liidu Omavalitsuste Päevale
Kambja valla esindajaks Heiki Sarapuu ja tema asendusliikmeks Irma
Drenkhani; otsuse poolt olid kõik 19 kohalolijat.

3. Vallavolikogu nimetas Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule Kambja
valla esindajateks Heiki Sarapuu, Oliver Otsa, Aivar Aleksejevi ja Ivar
Tedrema ja nende asendusliikmeteks Illari Lääne ja Irma Drenkhani. Sama
otsusega nimetati Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu liikmeteks Aivar
Aleksejev ja Ivar Tedrema, nende asendusliikmeteks Heiki Sarapuu ja Irma
Drenkhan. Otsuse poolt olid kõik 19 kohalolijat.

4. Volikogu otsustas osta riigilt Kambja vallale Soinaste külas asuvad Külvi
ja Parkmetsa tee lõik 1 maaüksused. Otsuse poolt olid kõik 19 kohalolijat.

5. Volikogu otsustas erinevates õigusaktides kohaliku omavalitsuse, kohaliku
omavalitsusüksuse ja kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimise Kambja Vallavalitsusele. Otsuse poolt
olid kõik 19 kohalolijat.

6. Kinnitati hooldaja määramise, hooldajatoetuse määramise ja maksmise
kord. Otsuse poolt olid kõik 19 kohalolijat.

7. Kinnitati puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise
kord. Otsuse poolt olid kõik 19 kohalolijat.

8. Kehtestati eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel.
Otsuse poolt olid kõik 19 kohalolijat.

9. Otsustati anda Kambja valla teenetemärk nr 17 Enno Soodlale. Otsuse poolt
olid kõik 19 kohalolijat.

10. Volikogu otsustas delegeerida Tartu maakonna vapi ja lipu kasutamise õiguse
ning Tartu maakonna teenetemärgiga Kuldne Tammeoks tunnustamise
korraldamine Tartumaa Omavalitsuste Liidule. Otsuse poolt olid kõik 19
kohalolijat.

REET KIURU,
volikogu sekretär

Kino maale
EelmineKonsumi klientide salasoovid võivad täituda!
JärgmineTublid ja tegusad noored tantsijad