Imeline aasta algus

1041

Et nutta, peab olema keegi, kellega jagada oma pisaraid.
Et naerda, peab olema keegi, kellega koos rõõmu tunda.
Et saada lahti valust, peab olema keegi, kes aitaks seda eemale
tõrjuda.

Et olla õnnelik, peab olema sõber, kellele võid alati loota.

Meil, Aarike hooldekeskuse perel, on vedanud – on sõpru, tänu kellele on
2018. aasta alanud tegusalt.

16. jaanuaril toimus tore hommikune ühislaulmine Kuuste naiskoori liikme
Anneli ja teda kitarril saatva Volliga. Meenutati ja lauldi vanu laule, sekka visati
ka nalja.

Veebruari algul toimus traditsiooniline jumalateenistus, mille viis läbi Kambja
koguduse kirikuõpetaja Andrus Mõttus. Tore, et ta leiab aega meie klientidega
koos laulda ja jumalasõna kuulutada!

Ühiselt tähistati sõbrapäeva.

Laupäeval, 17. veebruaril toimus pidulik kontsert tähistamaks Eesti Vabariigi
100. juubelisünnipäeva. Meile tõid muusikalist külakosti meie head sõbrad Elvast
– ansambel Helisev Horoskoop Juta Tigase juhendamisel.

„Eestimaa on ilus maa, siia sündisin ju ma.
Eesti keel on ilus keel, räägime me seda keelt.
Rukkilill on rahvuslill, kandleke on rahvuspill.
Lipul meil on trikoloor, rahvuskala on meil noor“.

23. veebruaril tähistasime piduliku koosviibimisega Eesti Vabariigi 100. aasta
juubelit. Töötajaid peeti meeles juubelimeenega, katsime pidulaua. 8. märtsi
tähistamise juurde kuulub juba traditsiooniks kujunenud Kammeri kooli õpilaste
kontsert, mis on pühendatud nii möödunud sõbrapäevale kui ka vabariigi
juubelile.

9. märtsil toimus koostöös Juunika koolitusfirmaga töötajate ühine õppepäev
esmaabi andmisest koos praktiliste ülesannetega.

Käimas on ettevalmistused hoolealuste korterelamu kahe kolmetoalise korteri
remondiks, mille elluviimiseks paluti finantsilist abi Kambja vallalt ja suusõnaline
vallavanema lubadus selleks on olemas. Et seda kõike ellu viia, tuleb
kõigepealt endine töötaja kolmetoalisest korterist kahetoalisse ümber paigutada;
kahetoaline korter tuleb ümber ehitada pesulaoruumist ja pesulaoruum
omakorda keldrisse üle viia. Pesuladu ongi juba valmis ja rekonstrueerimistööd
käivad kahetoalises korteris.

Kahe korteri renoveerimine annab hooldekeskusele võimaluse osutada teenust kümnele kliendile, mis omakorda aitaks kaasa meie finantsvõimekusele, ning hästi tähtis on see, et saame vastu tulla soovijatele ja osutada eakate osalise dementsusega klientide paigutamiseks senisest rohkem hooldusteenust.
Kõnealuse teenuse järele on kogu vabariigis kohtade nappuse tõttu
suur nõudmine. Renoveerimise hinnanguline maksumus peaks jääma 44 000
euro ringi, millele kindlasti lisanduvad juba seni tehtud remondikulud. See kõik
on aga vajalik meie ühiste eesmärkide teostamiseks.

Edu ja õnne kõikidele alanud kollase maakoera aastaks!
Hooldekeskuse pere nimel

ELLE OTT,
SA Aarike Hooldekeskus juhataja

Kino maale
EelmineEV 100 Ülenurme Gümnaasiumis
JärgmineLastega koos, emakeeles ja emakeelest