Vallavalitsuse istungilt 19.05.2022

187
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaalküsimused. Eraldati rahalisi vahendeid huvitegevuse toetamiseks, kehtestati Kambja Kultuurikeskuse ja Reola Kultuurimaja üürhinnad, tehti otsused kaasava eelarve võidutöö elluviimiseks.

Anti projekteerimistingimused Soinaste külas asuvale Meremäe tee 18 maaüksusele üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks.

Anti ehitusluba Soinaste külas Kibuvitsa 1 üksikelamu püstitamiseks.

Antud kasutusload:

  • Ülenurme alevikus Paruni 64 kinnistule püstitatud üksikelamule
  • Räni alevikus Tiigrisilma 12 kinnistule püstitatud üksikelamule
  • Külitse alevikus Vabadiku 1 kinnistule püstitatud üksikelamule

Võeti vastu Lemmatsi külas asuva Lillemäe 3 maaüksuse detailplaneering, mille avalik väljapanek toimub 09.06.–22.06.2022.

Maaküsimuste osas määrati:

  • Palumäe külas asuvate Parrise, Lepiku ja Jaska katastriüksuste jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed
  • Soinaste külas Põllu detailplaneeringualal asuvale liikluspinnale nimeks Kevade tänav
  • Laane külas asuvale liikluspinnale nimeks Õuna tee

Nõustuti sundvalduse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Laane külas asuvale Väikenäki tee katastriüksusele.

Sotsiaal- ja haridusküsimuste osas määrati pere- ja sotsiaaltoetusi, otsustati toetada eraisikute osalemist huvitegevustes.

Eraldatud tegevustoetused mittetulundusühingutele:

  • 1750,35 eurot MTÜ Naisrühm Laululind
  • 11 744 eurot MTÜ Võimlemisklubi Ülenurme

Koosolekul kehtestati Kambja Kultuurikeskuse ja Reola Kultuurimaja ruumide ja inventari üürihinnad alates 01.06.2022.

2022. aasta kaasava eelarve rahvahääletusel enim hääli saanud ettepaneku Poldrijärve matkaraja kaasajastamiseks tehti vajalikud otsused.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineAvatud uste päev Tõrvandi ja Ülenurme kooli aabitsalastele
JärgmineJätkuvad kohtumised omavalitsuses asuvate ettevõtetega