8.9 C
Kambja
Kolmapäev, 07.06.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKambja valla kuldlugejad on Endla Langel ja Marju Orion

Kambja valla kuldlugejad on Endla Langel ja Marju Orion

Endla LangelValla raamatukogud selgitasid lugejate hulgast välja kõige ärksamad lugejad. Lugemisaasta kuldlugejateks osutusid Endla Langel ja Marju Orion.

Endla Langel

Kambja raamatukogul on küll kümneid väga aktiivseid lugejaid-laenutajaid, kuid lugemisaasta kuldlugeja tiitli võib siiski omistada pikema mõõtmise või kaalumiseta: kirjasõna künnipõldu on meil läbi aastakümnete kõige sügavamalt ja mitmekülgsemalt harinud Endla Langel.

Elupõline Kambja koolmeister Endla Langel on olnud meie raamatukogu lugejaks juba enam kui 60 aastat,” seisab Kambja raamatukogu pressiteates.

Vana hea Tartu Õpetajate Seminari haridusega koolmeister pühendus ennekõike eesti keele ja kirjanduse õpetamisele. Selles rollis jagas ta õpilastele ikka ja alati toredaid lugemiselamusi ja soovitas neile häid raamatuid. Endla Langel oli Õpetaja, kes virgutas rahvuslikku vaimu ja sügavamat kultuurihuvi ka siis, kui seda tuli teha tasa ja targu.

Kambja raamatukogu kuldlugeja Endla Langel ei ole jätnud raamatutest kogutud eneseharimise vilju pelgalt enda teada, vaid on jaganud seda rikast saaki kõigi huvilistega. Alates 1970. aastate algusest on Kambja raamatukogu juures koos käinud kultuurihuvilised inimesed, kes Endla Langeli suunamisel on tutvunud säravate vaimukandjate elu ja loominguga.

Marju Orion – kuldlugeja Kuuste raamatukogus

Kuuste raamatukogu kuldlugeja Marju Orion on Kuuste kooli matemaatika-, füüsika- ja käsitööõpetaja ning täidab ka õppealajuhataja ülesandeid. Ta on Kuuste naisseltsi aktiivne liige ja üliosav käsitöömeister.

Samas on Marju innukas lugeja, seda nii Kuuste kui O. Lutsu nimelises Tartu linnaraamatukogus.

“Marju loeb kiiresti ja palju, ta jõuab läbi lugeda suure osa  meie raamatukokku saabunud uudiskirjandusest ning on alati valmis loetu kohta muljeid vahetama ning arvamust avaldama. Samas on Marju üsna nõudliku maitsega lugeja,” teatab Kuuste raamatukogu.

Õpilastele sobiliku  lugemisvara leidmise nimel on Marju võtnud vaevaks lugeda läbi ka enamiku uuemast noorsookirjandusest, seega on ta raamatukogus  asjatundlik nõuandja noortele kirjanduse soovitamisel.

Marju on võtnud osa kõigist Kuuste raamatukogu üritustest, seejuures enamasti mitte ainult osalejana, vaid löönud kaasa  ka ürituste korraldamisel.

Marju Orion väärib kahtlemata kuldlugeja aunime.

Tartumaa raamatukogud tunnustavad kuldaväärt lugejaid

Reedel, 22. oktoobril 2010 kell 13 algab Tartu kirjandusmuuseumi saalis Tartumaa kuldlugeja päev.

Lugemisaasta ettevõtmisena sõelusid Tartumaa raamatukoguhoidjad oma raamatukogu klientide seast kõige aktiivsemad, vaimuerksamad ja koostööaltimad, kelle lugemisele pühendumist tõstetakse esile kuldlugeja tiitliga. Reeglina leidsid esiletõstmist lugejad, kes lisaks agarale laenutamisele osalevad raamatukogu ettevõtmistes või aitavad neid korraldada, kutsuvad oma pereliikmeid ja tuttavaid lugejaiks, annavad raamatukoguhoidjale analüüsivat tagasisidet loetud raamatute kohta, teevad ettepanekuid uute teavikute komplekteerimiseks jne.

Kuldaväärt lugejate austamispäevale on palutud 47 lugemis- ja raamatukogusõbralikku maa- ja linnatartlast. Kõik eeskujuandvad lugejad saavad tunnustamisüritusel Tartu maavanema kirjaliku tänuavalduse.

Kuldlugeja päeval ütleb tervitussõnumi Tartu maavanem Esta Tamm, musitseerimisega loovad pidulikku meeleolu Jaana ja Reine Koppel. Kuldaväärt lugejad viiakse ringkäigule kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogusse – kultuurilooliselt rikkasse ja põnevasse varamusse. Kohvilauavestluses on kõigil kuldlugejail ja raamatukoguhoidjail võimalus jagada oma lugemisealamusi ja tutvustada häid raamatuid.

Tartumaa kuldlugeja päeva korraldab maakonnaraamatukogu staatuses tegutsev Kõrveküla raamatukogu. Ettevõtmine saab teoks Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupi, Tartu maavalitsuse, AS Rahva Raamat jt toetusel.

Tartumaa koolide ja raamatukogude noored kuldlugejad said Tartu maavanema tänuavaldused 6. aprillil 2010 toimunud maakondlikul lasteraamatupäeval, mille korraldasid Kambja valla raamatukogud.

 

Igal raamatul, igal köitel mida sa näed, on hing.

Kirjutaja hing ja nende hing,

kes seda lugesid ja sellega koos elasid ja unistasid.

Iga kord, kui raamat uutesse kätesse läheb,

iga kord, kui kellegi pilk üle ta lehekülgede libiseb,

kasvab tema vaim suuremaks ja tugevamaks.

Carlos Ruiz Zafon, „Tuule vari“

 

Loetumad