Teadmiseks metsaomanikele

191

Igal metsaomanikul on õigus saada ühe kalendriaasta jooksul kuni 15 tundi riigi finantseeritud metsakonsulendi nõustamist.

Alates kolmandast tunnist tuleks metsaomanikul tasuda omaosalus, mis on 10%.

Muudatusi on toimunud ka tulumaksuseaduses, metsamaaparanduse toetuste taotlemisel. Konsulendid saavad aidata ka metsa väärtuse hindamisel; kasvava metsa- ja metsakinnistute müügi korraldamisel; erinevate metsanduslike toetuste taotlemisel (SA Erametsakeskus); metsakultuuride rajamise- ja hooldustaiete küsimustes; metsamajandamiskavade tellimisel; seadusandluse- ja maksuküsimustes, metsakahjustuste ennetamise ja likvideerimise probleemide lahendamisel jne.

Soovitaks metsaomanikel enne otsuste tegemist konsulteerida metsakonsulendiga.

Tartus saame nõustamisteenust pakkuda Tartu Jahiklubis (Võru tn. 80).

Meie kontaktid:

Uno Kiisholts (uno.kiisholts@mail.ee, tel. 5667 0942);

Väino Suigusaar (vaino.suigusaar@mail.ee, tel. 505 0939);

Ülo Kuusik (sambuc@hot.ee, tel. 516 9682).

Metsakonsulent Ülo Kuusik

Kino maale