Andrus Mõttus valiti Tartu Kutsehariduskeskuse juhiks

259

Pastor.Oktoobris väljakuulutatud Tartu Kutsehariduskeskuse direktori konkursile esitas oma dokumendid 15 kandidaati, kelle seast konkursikomisjon kutsus vestlusele viis. Nendest kaalus komisjon põhjalikult kahte kandidaati ning otsustas linnavalitsusele kinnitamiseks esitada Andrus Mõttuse.

Andrus Mõttusel on kolm kõrgharidust ja arvestatav juhtimiskogemus mitmes ettevõtetes. Ta on 41-aastane ja elab Tartu lähedases Laeva vallas. Andrus Mõttus on muuhulgas ka ordineeritud EELK preester ning teenib õpetajana Kambja kogudust.

Konkursikomisjon leidis, et ettevõtluse taustaga haritust ja eetilisi tõekspidamisi väärtustav teotahteline mees võiks tuua Tartu haridusellu uut mõtlemist ning sobiks juhtima Eesti suurimat kutsehariduskeskust.

Kino maale