Tänuavaldus terviseradade hooldajaile

205

Tänusõnad Kambja Spordiklubi esimehele Jaanus Väljale ja Kalda talu perenaisele Valve Luhale, kellega koostöös hooldati mitmel aastal suveperiooditi Kambja terviseradu.

Alates sellest suvest jätkavad niitmistööd järgmised koostööpartnerid.

Kambja valla spordijuht Gert Prants

Kino maale