Arengukava avalikustatakse valla kodulehel www.kambja.ee ajavahemikus 24. september – 8. oktoober 2018 avalikul väljapanekul. Ettepanekuid on võimalik esitada kuni 9. oktoobrini e-postiaadressil vald@ylenurme.ee või tuua vallamajadesse Ülenurme alevikus Pargi 2, Kambja alevikus Kesk 2.

Arengukava on valla pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise võimalusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna ja rahvastiku tervise arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele.

Arengukava hõlmab endise Ülenurme valla arengukava aastatel 2015-2019, visiooni aastani 2021 ja on edasiarendus versioonist, mis käsitles aastaid 2014-2019; ning endise Kambja valla 2007. aastal volikogus vastu võetud ning järgnevatel aastatel üle vaadatud ja täiendatud arengukava ning visiooni aastaks 2021.

Arengukava on jagatud teemavaldkonniti seitsmeks alateemaks:

  1. valla rahvastik ja paiknemine;
  2. haridus, huviharidus ja noorsootöö;
  3. kultuur, sport ja vaba aeg;
  4. sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja turvalisus;
  5. ettevõtlus, põllumajandus ja turism;
  6. taristu ja keskkond;
  7. valla juhtimine.
Kino maale
EelmineÜlenurme lasteaia hoone teeb läbi põhjaliku uuenduskuuri
JärgmineSel aastal tuli sügis Kuuste koolis teisiti