Sel aastal tuli sügis Kuuste koolis teisiti

2079
Lenne Ojamets sai Kuuste kooli juhtimiseks
teatepulga kauaaegselt direktorilt Rein Härmojalt. Foto: Marju Orion

Ligi veerandsada aastat tegusalt ja pühendunult Kuuste kooli juhtinud Rein Härmoja on alustanud pensionipõlve ning mõisakooli uue direktorina teeb esimesi samme Lenne Ojamets.

Uus õppeaasta algas Kuuste mõisakoolis üsna tavatul moel: tervituskõnet kooliperele tulid pidama lausa kaks direktorit korraga. Ega see kohalolijaid väga üllatanudki, sest uudis senise koolijuhi Rein Härmoja ametist lahkumise kohta oli liikvele läinud juba eelmise kooliaasta lõpus. Nüüd oli vaja vaid teatepulk väärikalt uuele direktorile Lenne Ojametsale üle anda.

Veel enne oma esimese kõnega alustamist pidi vastne direktriss Ojamets nõustuma vanade mõisavaimude soovidega, millega vallalehe lugeja saab tutvuda selle artikli lisaloost.

Kui lubadus antud, võis uus koolijuht oma tervituskõnega alustada. Direktor Lenne Ojamets toonitas seda, et iga laps peaks kooli tulema rõõmsal meelel ning päeva lõpus heatujulisena ja pisut targemana koju naasma. Uus direktor lisas, et kordaläinud koolipäev on kõigi siin majas töötavate ja õppivate inimeste ühise pingutuse tulemus, milleks ta sooviski kogu kooliperele jõudu ja head koostöötahet.

Erilise tähelepanuga pöördus direktor loomulikult päevakangelaste, esimese klassi õpilaste poole, keda on sel sügisel viis – kõik poisid.

Koolipere uusi liikmeid oli tervitama tulnud ka Vana-Kuuste naisselts, kinkides igale poisile eduka haridustee talismani, käsitööna valminud öökulli.

Vahvat ja sõbralikku koolitee algust soovisid asjalikele noorhärradele ja nende õpetaja Elise Nemliherile veel kooli hoolekogu esimees Paula Tomson ja meie kooli KiVa-meeskonna juht õpetaja Marju Orion.

Tublisid suvise aiatöö tegijaid tänas ja premeeris aednik Anne Palumets.

Koolijuhiameti viimasel päeval hinnati Rein Härmoja väärt tööd nii lillede kui sümboolsete kingitustega. Foto: Marju Orion

Tänusõnad teenekale kooli- ja spordijuhile

Meie kooliperet olid tulnud tervitama ka tähtsad inimesed endisest Tartu maavalitsusest ja sõbrad naaberkoolist ning sujuvalt muutusid tervituskõned tänusõnade lausumiseks. Ikka oli põhjuseks teeneka koolidirektori Rein Härmoja tippjuhi kohalt taandumine ehk sportlasargood kasutades tippspordiga lõpparve tegemine.

Endised töökaaslased maavalitsusest meenutasid heldimusega Rein Härmojat kui hoolivat ja asjatundlikku mentorit noortele ametisseastujatele ning tunnustasid ka tema olulist rolli Tartumaa spordielu arendajana. Eredaima näitena toodi välja, kuidas Rein oli toetanud ja julgustanud üht tollal tundmatut tüdrukutirtsu, kellest hiljem sai olümpiakangelane Erika Salumäe.

Kambja Ignatsi Jaagu põhikooli juht Marika Karo tänas Rein Härmojat nende heade nõuannete eest, mida ta sai mõne aasta eest värskelt ametisse asununa, ning lubas samasugust abi uuele Kuuste kooli direktorile.

Endine kolleeg ja hea sõber Enn Liba tundis Reinule kaasa, sest nüüdsest pole tal enam puhkepäevi ega koolivaheaegu. Pöördumises kõlas ka manitsus, et ametlikest kohustustest vabaks saaja peaks rohkem enese peale mõtlema ja tervist hoidma. Kõrvalepõikena olgu öeldud, et ega direktor Reinul neid mainitud koolivaheaegu polnudki – ikka tuli erinevaid ehitus- või remonditöid koordineerida. Vana maja vajab teatavasti pidevat hoolt ja ootamatuid olukordi tuli sageli ette.

Pikas meelespidajate reas oli ka Kambja lasteaia Mesimumm direktriss Terje Rüütel. Pärast teda tulid taas koolirahva ette kooli hoolekogu ning naisseltsi esindajad. Seltsirahvas oli oma tänumeele ja head soovid kudunud kaunisse kaltsuvaipa, mis hakkab pensionipõlves Reinu jalataldu hellitama. Kooli hoolekogu kinkis Reinule kui elupõlisele spordimehele uhke karika, mis sümboliseerib tulemusrikkaid aastaid Kuuste kooli eesotsas.

Ja nii nagu ütleb vana salmikuvärss, et „kes kõige lõppu kirjutab, see kõige rohkem armastab“, kogunesid Rein Härmoja ümber viimastena tema kolleegid. Nemad kinkisid kallile koolijuhile panoraampildi majast, mis on 24 aasta jooksul Reinu elu ja tegemistega nii kokku kasvanud, et lahutamine võttis silma niiskeks nii päevakangelasel kui ka suurel osal talle tänumeelt avaldama tulnud inimestel.

Vahva meenutusena luges Edda Lints ette pea veerandsaja aasta taguse tõotuse teksti, millega Rein ametisse vannutati.

Aitäh, Rein, nende tegusate ja pühendunud tööaastate eest. Endise spordimehena oled sa ikka kogu südamega asja juures ega oska midagi poole jõuga või möödaminnes teha. Sedasama oled sa oodanud ka meilt, oma töökaaslastelt – väldin meelega sõna „alluvatelt“, sest oled meid ikka võrdselt positsioonilt kohelnud –, ja ära pahanda, kui me seda alati ei suutnud. Näiteks õpilastega võrkpalli või jalgpalli mängides jäime pahatihti kaotajateks, kuigi sa meid visamale vastupanule õhutasid. Küllap oligi asi selles, et meie läksime lihtsalt mängima, aga sina oled harjunud avavile kõlades endast maksimumi andma.

Endiste kolleegidena soovitame sul nüüd lõpuks väljateenitud loorberitel puhata, tervis paremaks putitada ja meelepäraste hobidega tegeledes elu nautida. Ja et sinu spordikirg ja võitlusvaim selle maja seinte vahelt ei kaoks, ootame sind igal aastal avama traditsioonilist Direktori karikajooksu, mis nüüdseks uhkusega kannab sinu nime.

KAIDO MARK,
Kuuste kooli huvijuht

 

Mõisakooli vaimude soovid uuele direktorile

Kuuste mõisakooli tänavusel õppeaasta avaaktusel astus rahva ette ka Kaido Mark – vilistlane ja huvijuht, kes täiskuu neljapäeva südaööl Keelatud sihil talle antud volituse alusel luges ette mõisahärrade Ungern-Sternbergide, Liphartide ja Siversite ühispöördumise:

Hea koolijuht!

Asudes auväärses eas Kuuste kooli füüsilist ja vaimset vara valitsema, luba oma südametunnistuse ning parimate haridustavade palge ees anda kõik endast sõltuv meie kooli hea käekäigu nimel.

Hoolitse tões ja usus sulle usaldatud vara ja hingekeste eest, neid vajaliku nõudlikkuse ja samas austusega koheldes. Kuula oma alluvate soovid ja mured ära suurima tähelepanelikkusega, püüdes neid eemal hoida eksiteelt ning juhatada neid ligimesearmastuse ja üksteisemõistmise sihis.

Tunnusta oma eelkäijate vaeva ja saavutusi vaimupõllu harimisel ning õpilastele sündsate käitumispruukide külgepookimisel. Järgi Kuuste kooli väärikaid traditsioone ja ajaproovile vastu kestnud kombeid ning löö kaasa koolipere ühistes ettevõtmistes.

Saagu sinu valitsemise ajal ülimaks eesmärgiks meie kooli õnn ja õitseng ning kõigi siin majas toimetavate inimeste heaolu ja areng. Tunneta ka oma olulist rolli kooli ja kogukonna lähendajana ning mõlemat osapoolt inspireeriva koostöö jätkajana.

Kui kõik eelöeldu vastab sinu soovidele ja tõekspidamistele, siis kinnita seda, öeldes selge ja kõlava häälega: „Olen nõus.“

Sügiskuu 3. päeval 2018. Issanda aastal Vana-Kuustes

 

Kino maale
EelmineValminud on valla arengukava aastateks 2019 – 2022
JärgmineToetus üksi elavatele pensionäridele