Ülenurme lasteaia hoone teeb läbi põhjaliku uuenduskuuri

961

Paljud ettevõtmisega rohkem või vähem seotud vallakodanikud on kursis Ülenurme lasteaia territooriumil toimuvate tolmu- ja mürarohkete tegemistega. Lasteaialapsed ja personal on juba Tõrvandisse endisesse koolihoonesse kolinud, ikka kauni tulevikuperspektiiviga millalgi Ülenurmele oma kodulasteaeda tagasi tulla. Siis näeb see maja muidugi juba hoopis teistsugune välja… Vana ja väsinud hoone läbib põhjaliku uuenduskuuri, mille käigus parandatakse tublisti maja energiatõhusust.

Ülenurme lasteaia ehitustöid teostab OÜ Embach Ehitus. Lasteaia lammutustöödega alustati 6. juulil ja need on nüüdseks juba lõppfaasis. Töömahukaimaks kujunes gaaskukeroonist katuslaepaneelide eemaldamine, sest need olid tugevasti amortiseerunud. Katuse laepaneelidele oli kallete andmiseks paigaldatud kuni 30 cm paksune asfalt, mille eemaldamine võttis samuti üksjagu aega.

Hoone seinad laotakse pool meetrit kõrgemaks, võimaldamaks lakke ära mahutada tänapäevased kommunikatsioonid, sh ventilatsioonitorustikud. Koostöös ehitusjärelevalve ja projekteerijaga kontrollitakse ja hinnatakse iga olemasoleva ja allesjääva seina seisukorda, vajadusel lammutatakse vana sein ja laotakse uus. Uutest katuslaepaneelidest on juba monteeritud umbes kaks kolmandikku, avanenud on frondid katusetöödeks ja vesiküttega betoonaluspõrandate ehituseks. Oktoobri esimesel poolel paigaldatakse uued aknad ja sellele järgnevad fassaaditööd. Enne külmade saabumist planeeritakse hoone karp kokku saada, kütma hakata ning alustada sisetöödega. Ehitustööd on praeguse seisuga kenasti graafikus.

KRISTI KULL,
valla arendusjuht

Kino maale
EelmineKarl-Eriku ratsatalu võõrustas Saksamaalt pärit hobukaravani
JärgmineValminud on valla arengukava aastateks 2019 – 2022