Kambja valla ehituse-, planeeringute- ja haldusvaldkonna abivallavanem on Triin Nõmmistu

834
Abivallavanem istumas kabinetis töölaua taga.
Triin Nõmmistu töötab igapäevaselt Kambja teenuskeskuses. Foto: Marko Ojakivi

Triin Nõmmistu on 34-aastane kahe lapse ema ning elanud Kambja vallas tänaseks juba 15 aastat. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis koolieelset pedagoogikat ja psühholoogiat ning omandanud 2019. aastal Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor ärijuhtimise eriala, spetsialiseerudes turundusele.

Triin Nõmmistu kuulub JCI Estonia Ettevõtlike Noorte organisatsiooni ning on aastast 2006 Reformierakonna liige. Reformierakonna Kambja piirkonnaorganisatsiooni on ta juhtinud pea kolm aastat. 2017. aasta oktoobrist kuni 2022. aasta septembrini kuulus ta Kambja vallavolikokku, osaledes nii haridus- ja kultuurikomisjoni kui ka revisjonikomisjoni töös. Alates 1. septembrist 2022 töötab Triin Nõmmistu Kambja valla abivallavanemana ehitus-, planeeringute -ja haldusvaldkonnas. Oma tugevusteks antud ametikohal peab ta varasemat juhtimiskogemust nii era- kui ka kolmandast sektorist.

Triin Nõmmistu: „Olen väga kiire otsustaja ja lahenduste leidja, mul on väga hea organiseerimisvõime ja kompromisside loomise oskus. Lahendustele orienteeritud töökultuur on ka praeguse, uuenenud vallavalitsuse peamine siht.“

Kambja abivallavanemana on ta seadnud endale järgmised eesmärgid:

  • Tihendada koostööd kõikide meie partnerite ja naaberomavalitsustega.
  • Parendada vallavalitsuse ja elanike vahelist kommunikatsiooni.
  • Elamuarenduse tasakaalustamine valla sotsiaalse taristuga.
Kino maale
EelmineÜlevaatlikult uuest jäätmehoolduseekirjast
JärgmineEelarvestrateegias on fookuses investeeringud haridusse