Õnnemaa noortekeskuses sündis noorteaktiiv

292

Oktoobris sain Tõrvandi pere- ja noortekeskuses kokku ettevõtlike ja teotahteliste noortega, kes on aktiivselt osalenud erinevates ettevõtmistes, sündmustel, koolivaheaja programmides ja ka Õnnemaa Kambja valla noortemalevas. Toredas aruteluringis tuli palju ideid ja mõtteid, mida sooviksime koos ka ellu viia.

Noortekeskuse noorteaktiivist

Noorteaktiivi tublid liikmed on Kasper Suur, 18 a, Õnnemaa noortebändi „Amplituud“

juhendaja; Romek Soon, 16 a; Annabel Põder, 15 a; Pilleriin Kuusik, 14 a; Sander Eilman, 14 a. Nende rolliks on korraldada ülevallalisi sündmusi, aidata noortekeskuste tegevusi ellu viia ning olla ka omaalgatuslike projektide ideede algatajad ja elluviijad.

Taas on tulemas noortelt noortele programm, mille eesmärk on ettevõtlikkuse arendamine ja ettevõtliku ellusuhtumise kujundamine. Aktiivse osalemisega erinevates noorsootöö tegevustes on positiivselt seotud mitmete isiksuseomaduste ja oskuste areng. Näitena toon MTÜ Tantsuklubi Solare, kes alustas ja tegutses aastaid samas programmis Õnnemaa tantsustuudiona Neptune, tänasel päeval toimetavad nad juba oma firmana.

Kindlasti hakkame kohtuma ka teiste Tartumaa noortekeskuste aktiivgruppidega. Praegu oleme noortele korraldamas esimest suuremat ülevallalist ettevõtmist, millest kuulete juba uue aasta teisel nädalal, mil Kambja vald tähistab oma viiendat sünnipäeva.

Kersti Leis
MTÜ Õnnemaa juhataja

Kino maale
EelmineNaisrühm Laululind ootab uusi tantsusõpru
JärgmineMida õppisin kogukonnapraktikandina?