2023. aastast muutub lasteaia kohatasu

1339
Foto: Marko Ojakivi

Kambja Vallavolikogu otsustas novembrikuu istungil korrigeerida 2023. aastast lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra, tagamaks haridusasutuste õppetöö kvaliteeti.

Vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele toimub lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmine vallaeelarve vahenditest ning volikogu otsusel osaliselt vanemate poolt.

Alates 1. jaanuarist 2023 on kohatasu 45 eurot kuus. Kohatasu muudatus hakkab kehtima ka eralasteasutustes käivate laste vanematele.

Taotluse alusel vabastatakse kolmas ja järgnev ühest perest samaaegselt valla lasteaias ja või valla eelarvest rahastatavas eralasteasutuses käiv laps.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt 23.11.2022
JärgmineVallavalitsuse istungilt 30.11.2022