Lähenemas on Kambja valla lasteaedade rühmade komplekteerimine

460
Tõrvandi Lasteaed Rüblik. Foto: Marko Ojakivi

2024. aasta märtsis ja aprillis algab 2024/2025. õppeaasta Kambja valla munitsipaallasteaedade rühmade komplekteerimine.

Kambja ja Kuuste lasteaias moodustatakse uue õppeaasta rühmad alates märtsist. Soinaste, Tõrvandi ja Ülenurme lasteaedades asutakse rühmi komplekteerima aprilli teisest poolest. Avatavate rühmade vanuseline koosseis otsustatakse samal ajavahemikul.

Vanemad, kelle lastele on võimalik lasteaiakohta pakkuda, saavad vallavalitsuselt e-kirja.

Vallas tegutsevad ka mitmed eralastehoiud, mille teenuseid on võimalik kasutada kuni koha võimaldamiseni munitsipaallasteaias.

Kambja valla munitsipaallasteasutused on Kambja Lasteaed Mesimumm, Kuuste Kooli lasteaed, Soinaste Lasteaed Laululind, Tõrvandi Lasteaed Rüblik ja Ülenurme Lasteaed Nurmepesa. 2023. aastal käis valla lasteaedades ca 1000 last.

Täpsem info lasteaedadest: www.kambja.ee/lasteaiad

Lisainfo: Marge Maidla, Kambja Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist (info lasteaiakohtadest), 5691 1999

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKambja pere- ja noortekeskuses asuvad ruumid läbisid põhjaliku uuenduskuuri
JärgmineVallavalitsuse istungilt 14.02.2024