Vallavalitsuse istungilt 14.02.2024

193
Foto: Heigo Mägi

Määrati lähiaadressid ja sihtotstarbed ning huvihariduse toetus. Langetati hooldusega seotud otsuseid.

Lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine

Nõustuti Reola külas asuva Kivastiku katastriüksuse 94901:009:0310 jagamisega kuueks eraldi katastriüksuseks vastavalt maakorralduskavale ning määrati moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Sotsiaalküsimused

Seati isiku üle hooldus ning tema hooldajale määrati hooldajatoetus. Võeti vastu korraldus ühe isiku üldhooldusteenuse rahastamiseks ning jäeti rahuldamata isiku taotlus üldhooldusteenuse täiendavaks rahastamiseks.

Huvihariduse toetuse määramine

Määrati huvihariduse toetus.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineLähenemas on Kambja valla lasteaedade rühmade komplekteerimine
JärgmineSõbrapäeva tähistamine Kuuste Kooli lasteaias