Uuel aastal, täpsemalt 1. veebruaril 2023 algab Kambja vallas uus korraldatud jäätmeveo periood. Järgneva kuni viie aasta jooksul osutab jäätmete veoteenust sama ettevõte, kes seda tänagi teeb – AS Ragn-Sells. Uus jäätmeveoperiood toob kaasa muudatusi jäätmete kogumise ja üleandmise kohustuste ja võimaluste osas. Olulisem muudatus on jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide osas, neid on edaspidi seitse: biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ehk toidujäätmed, biolagunevad aia- ja haljastujäätmed, segapakend, klaaspakend, paberi- ja kartongijäätmed, suurjäätmed, segaolmejäätmed.

Vajalik on sõlmida uus leping

Selleks, et iga Kambja valla jäätmevaldaja (elanik, ettevõte, asutus) saaks tellida jäätmevedajalt talle kas kohustuslikud või vajalikud teenused jäätmete üleandmise osas, on vajalik jäätmevedajaga uus leping sõlmida. Selleks edastab jäätmevedaja Ragn-Sellsi AS uue aasta alguses kõikidele jäätmevaldajatele e-postiga või tavapostiga infokirja uue jäätmeveo tingimuste osas koos lepinguga. Lepingu allkirjastamiseks on mitu võimalust: seda saab teha Ragn-Sells kodulehel asuvas iseteeninduskeskkonnas. Lepingu saab digiallkirjastatult e-posti teel tagasi saata, paberkandjal allkirjastatud lepingu saab tuua Ragn-Sellsi Tartu kontori postkasti ja vajadusel saab täidetud lepingu tagasi saata ka tavaposti teel.

Jaanuaris toimuvad avalikud infopäevad

Lepinguga koos saadab Ragn-Sells kõikidele jäätmevaldajatele ka ülevaatliku infokirja, milles on välja toodud kõige olulisem info ja tingimused seoses uue jäätmeveo perioodiga. Lisaks saavad kõik huvilised võtta osa Kambja Vallavalitsuste korraldatavatelt avalikelt infopäevadelt. Seal tutvustatakse jäätmeveo tingimusi ja võimalusi ning vastatakse jäätmevaldajate esitatud küsimustele. Infopäevale on oodatud osalema kõik huvilised, saab osaleda ka virtuaalselt. Infopäeva toimumise ajast annab vallavalitsus teada oma kodulehel.

Iseteenindus võimaldab lihtsasti toiminguid teha ja abi saada

Erinevad toiminguid nagu arvete vaatamine ja tasumine, tühjendusgraafikute ja -sageduste muutmine, lisatühjenduste või uute teenuste tellimine ning volituste andmine, on kõige lihtsam ja kiirem viis teha Ragn-Sellsi iseteeninduses või mobiilirakenduses Ragn-Sells Eesti. Nii väldite telefoni ooteliinil seismise või e-mailide saatmisega kaasnevat ajakulu.

Kes vajab abi jäätmete sorteerimisega, leiab rohkelt abistavaid materjale Ragn-Sellsi kodulehelt. Sinna on koondatud erinevad väljaprinditavad sorteerimisjuhendid, korduma kippuvad küsimused ja videokoolitused. Samuti on kõigile tasuta kättesaadav sorteerimist lihtsustav mobiilirakendus RagnCycle.

Jäätmevaldajatel on vaja nüüd vaid oodata, millal saabub e-postile või postkasti Ragn-Sellsi infokiri ja alles seejärel saavad kõik asuda uusi jäätmeveolepinguid sõlmima.

Uue perioodi jäätmeveo tingimuste kokkuvõttev info avaldatakse täiendavalt ka Kambja valla kodulehel.

Taivo Prants
valla keskkonnaspetsialist

Kino maale
EelmineSoinaste külas põles elamu
JärgmineVallavolikogu 21.12.2022 istungilt