Lähtun oma töös läbipaistvuse ja avatuse põhimõtetest

105

Töötan alates jaanuari lõpust Kambja Vallavalitsuse kultuuri- ja spordinõunikuna. Viimased aastad töötasin sarnasel ametikohal teises omavalitsuses ja usun, et oman head pilti valdkonnast ja omavalitsuse tööst. Olen omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi kultuurikorralduse erialal, samuti olen õppinud kultuuriteadusi ja rahvuslikku tekstiilitööd.

Minu töö põhieesmärgiks on koordineerida ja arendada Kambja valla kultuuri- ja spordivaldkonda. Üheks ülesandeks on näiteks mittetulundustegevuse taotluste ja aruannete menetlemine. Kindlasti annan endast ka kõik, et möödunud aasta lõpus loodud uus ühendasutus Kambja Kultuur ja Sport hakkaks võimalikult hästi tööle.

Ametnikuna lähtun oma töös läbipaistvuse ja avatuse põhimõtetest, mistõttu pean vajalikuks luua spordivaldkonna toetamise kord ning soovin senist MTÜ-de toetamise korda muuta nii taotlemis- kui ka hindamiskriteeriumite mõttes selgemaks.
Minu poole võib pöörduda nii suurte kui ka väiksemate ideede ja muredega. Kui on soovi midagi korraldada, nõu küsida, mõtteid vahetada, siis aitan ja toetan meeleldi.

Eva-Kristi Hein
valla kultuuri- ja spordinõunik

Kino maale
EelmineSeebiHaldjad äratavad üles armsad lapsepõlvemälestused ja meelitavad lapsi aktiivselt käsi pesema
JärgmineRaitwood avas uue puitmaterjali viimistlusliini