Kuidas vabaneda jäätmetest?

860

Jäätmejaam

Selli tn 19, Tartu, avatud E-R kell 10.00-18.00 ja L-P kell 10.00-16.00

Tartu linnas Selli tn 19 (endine Turu tn 49) asuvas jäätmejaamas võetakse Kambja valla elanikelt tasuta vastu ohtlikke jäätmeid (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jms), suurjäätmeid, elektroonikajäätmeid (külmikud, telerid jms), vanametalli, vanapaberit, plasti, pakendijäätmeid, töötlemata puitu.

Tasu eest võetakse elanikelt vastu biolagunevaid aiajäätmeid (12 €/t),

ehitusjäätmeid ja klaasi (81,60 €/t), bioloogiliselt mittelagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (48 €/t), tekstiili (0,18 €/t) ning eterniiti (81,60 €/t).

Täiendav info jäätmejaama telefonil 738 6700 või 524 1544.

NB! Autorehve vastu ei võeta!

Vanarehvid

Eraisikud saavad sõiduauto vanarehve tasuta üle anda mõistlikus koguses, st kuni 8 sõiduauto rehvi aasta jooksul (suve- ja talverehvide vahetamise käigus tekkiv rehvide loogiline kogus) ühe isiku kohta AS Kuusakoski teeninduspunktis Tartus Teguri 53, tel 736 7772, avatud E-R kell 8.00-16.30.

Pakendikott

Ülenurme, Külitse, Tõrvandi, Räni, Kambja alevikus ja Soinaste, Õssu, Laane, Lemmatsi, Uhti, Vana-Kuuste külade eramajadel on võimalus liituda pakendijäätmete kogumislahendusega. Teenus on TASUTA, kulud kannab Tootjavastutusorganisatsiooni OÜ.

Pakendikoti teenus sisaldab ühte kollast 150 liitrist kilekotti, millesse võib panna kartongist, plastist, klaasist ning metallist puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist pudelid, klaaspurgid, mahla- ja veinipakid jne). Pakendikoti äravedu toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva tagant. Teenusega saab tutvuda ja liitumisankeedi täita TVO kodulehel http://www.tvo.ee/elanikele/eramajale. Lisaküsimustega võta ühendust e-posti (info@tvo.ee) või telefoni (681 1481) teel.

Korteriühistute tasuta pakendikogumine

Kui korteriühistu liikmed koguvad ja sorteerivad erinevaid pakendijäätmeid, siis TVO korraldab nende äraveo tasuta. Nõnda väheneb märkimisväärselt olmeprügi hulka pandavate pakendite maht ning seega alanevad kulutused olmeprügi äraveoks. TVO pakutavatesse konteinerisse mahub 0,6 m³ pakendeid. Teenusega saab tutvuda ja liitumisankeedi täita TVO kodulehel http://www.tvo.ee/elanikele/kortermajale.

Suuremõõtmelised jäätmed

Ülenurme piirkonnast saab tasuta ära anda suuremõõtmelisi jäätmeid Tartu jäätmejaama (Selli tn 19).

Endise Kambja valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas osutab korraldatud jäätmeveo raames suuremõõtmeliste jäätmete tasuta jäätmeveoteenust AS Ragn-Sells. Suurjäätmete äravedu toimub iga kuu teisel teisipäeval.

Suurjäätmete äraveo tellimus tuleb esitada AS-i Ragn-Sells klienditeenindusele https://www.ragnsells.ee/iseteenindus; kontor Tartus Sepa 26 (E-R 8.00-17.00); e-post info@ragnsells.ee või tartu@ragnsells.ee, tel 606 0439 hiljemalt kaks päeva enne äravedu, edastades info jäätmete koguse kohta.

Suurjäätmeid võib kinnistult korraga ära anda mitte rohkem kui 2 m³. Juhul kui suurjäätmeid on rohkem, paigaldab AS Ragn-Sells jäätmevaldaja soovil kinnistule suurjäätmete mahuti 7 tööpäeva jooksul, mille transpordi ja laenutuse eest tasub jäätmevaldaja ASle Ragn-Sells. Suurjäätmeteks loetakse tavajäätmeid, mis ei mahu konteinerisse, nt lauad, toolid, kardinapuud, vaibad jms.

Suurjäätmed ei ole ehitusjäätmed (nt uksed, aknad, kraanikausid, viimistlusmaterjalid jms), elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (nt pesumasinad, telerid, elektripliidid jms), ohtlikud jäätmed ning probleemtooted (nt autoromud või nende osad, vanarehvid).

Lisateave:

TAIVO PRANTS,
keskkonnaspetsialist
tel 741 6207, 5919 3320,
taivo.prants@kambja.ee

Kino maale
EelmineSPOKU – mis see on?
Järgmine45 loovat ja leidlikku aastat lastega