Arengukava ja eelarvestrateegia 2020-2030 koostamine

Valla arengukava puudutab meist igaüht. Koostame üheskoos uue ühise dokumendi ja vaatame läbi senised plaanid, märgime ära kõigi piirkondade veel täide viimata eesmärgid ja tegevused ning hindame koos nende jätkuvat tähtsust. Kindlasti on oluline tagada, et varasemalt planeeritud tegevused erinevates piirkondades leiaks oma koha ka uue arengukava ridades.

Ideede korje

Ootame teie ideid 20. juulini teemavaldkondade kaupa vorme saab täita elektrooniliselt valla kodulehel www.kambja.ee ning kõikides valla raamatukogudes paberkandjal.

Teemavaldkonnad on järgmised:

 • haridus, noorsootöö ja sport;
 • sotsiaal- ja tervis;
 • kultuur- ja kogukonnad;
 • planeerimine ja heakord;
 • vallamajandus;
 • ettevõtlus- ja turism.

Suunavad küsimused:

 • Mis on Kambja vallas hästi? Palun nimetage kuni viis kõige olulisemat teemat või märksõna.
 • Palun nimetage kuni viis kõige olulisemat lahendamist vajavat probleemi, millele peaks Kambja vallas tähelepanu pöörama, alustades Teie jaoks kõige tähtsamast.
 • Millised on Teie arvates võimalused nende probleemide lahendamiseks?
 • Milline võiks olla olukord vallas aastal 2030? Palun nimetage kuni viis kõige olulisemat tunnust või märksõna.
 • Kuidas (milliseid arengusuundi järgides) selleni jõuda?
 • Palun pange kirja üks idee, kuidas elu Kambja vallas paremaks muuta.

Soovime kõigile avatud meelt ja julgust ideede teostamisel!

20. augustil saame kokku Külitses Aida peosaali ümbruses kell 14.00-17.00, kus teeme kokkuvõtte laekunud ideedest.

Arutame koos kohalike kogukondadega nende piirkonna peamiseid arenguvajadusi ja kitsaskohti.

Kogukondade lõimumispidu.

Täpsemat ajakava ja informatsiooni jagame augustis.

KRISTI KULL
valla arendusjuht

Kino maale
EelmineIvar Tedrema ja Kalev Laanesaar saavad kiriku teeneteristi laureaadiks
JärgmineHead valla rahvamuusikud !