9.9 C
Kambja
Teisipäev, 26.09.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivLisaeelarve suurendab nii valla tulusid kui kulusid

Lisaeelarve suurendab nii valla tulusid kui kulusid

Kambja vallavolikogu istung toimus 2. oktoobril. Volikogu võttis vastu lisaeelarve
Valla pearaamatupidaja Raili Kruuse tutvustas rahvaasemikele valla 2003. aasta esimest lisaeelarvet. Volikogu määrusega nr 15 kinnitati selle aasta eelarve muudatused summas 2090000 krooni.
Tulude poolel suurendasid valla täna-vust eelarvet füüsilise isiku tulumaks (853300 kr), mitmesugused valitsus-sektorisisesed toetused (720700 kr) ja laenude võtmine valitsussektorisiseselt (516000 kr).
Kulude poolel lubas volikogu täiendavaid väljaminekuid 2090000 krooni. Näiteks on kasvanud lasteaias kasvandike arv, mistõttu lasteaia juhataja ettepanekul makstakse õpetajatele lisatasu. Kambja koolis avati pikapäevarühm. Hädavajalikuks osutus vallamaja katuse remontimine. Rahvahääletuse päeval käigus olnud vallasiseste bussiliinide kulud jättis riik valla kanda. Valla kultuuritöötaja ettepanekul rakendati tööle uued ringijuhid. Volikogu eraldas lisaraha ka keskkonnakaitseks (jäätmekäitlus), ravikindlustuseta isikutele raviteenuste kindlustamiseks ning haridus- ja kultuuriloolise teemapargi kavandamiseks. Raha eraldati teistele omavalitsustele meie valla õpilaste eest koolikohamaksumuse tasu-miseks ja valla koolide ühisteks üritusteks.
Valla eelarve ja lisaeelarve terviktekstiga saab tutvuda valla koduleheküljel www.kambja.ee ja valla raamatukogudes.

Otsused maa ja vara kohta

Volikogu kinnitas Kavandu külas asuva Kasesoo kinnistu (kinnistusregistri nr 6217) pindalaga 9,51 ha jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt: Haabmetsa katastriüksus asukohaga Kavandu küla, pindala 13048 m2 – elamumaa, alaliik eluasemekohtade maa; Kasesoo katastriüksus asukohaga Kavandu küla, pindala 8,16 ha – maatulundus­maa.
Volikogu kinnitas Sipe külas asuva Kamara kinnistu (kinnistusregistri nr 798) pindalaga 7,55 ha jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt: Kamara I maatükk asukohaga Sipe küla, pindala 3,34 ha – maatulundusmaa; Kamara II maatükk asukohaga Sipe küla, pindala 4,02 ha – maatulundusmaa Rebase – Sipe­ maantee katastriüksus asukohaga Sipe küla, pindala 1923 m2 – transpordimaa.
Volikogu kinnitas vabade põllumajandus- ja metsamaade erastamisel moodustatud katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

  • Pulli külas asuv Salu katastriüksus (erastaja Milvi Kalde) – maatulundusmaa;
  • Visnapuu külas asuv Põllu katastri-üksus (erastaja Toomas Palu) – maatulundus­maa;
  • Pulli külas asuv Metsa katastriüksus (erastaja Toomas Palu) – maatulundusmaa;
  • Tatra külas asuv Oru katastriüksus (erastaja Toomas Palu) – maatulundusmaa;
  • Madise külas asuv Soomaa katastriüksus (erastaja Helmut Seepter) – maatulundusmaa.

Riigibürokraatia soovil täiendas volikogu oma eelmise koosseisu poolt 26.09. 2002.a tehtud otsust nr 79 “Riigivara võõrandamise taotlemine” riigivara registri numbrite lisamisega.
Alustati koostatava valla arengukava arutamist, seda jätkatakse novembris.

Toivo Ärtis

Loetumad