2.9 C
Kambja
Pühapäev, 25.09.2022

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui neli aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivVallavalitsuse teated

Vallavalitsuse teated

Septembris – oktoobris on vallavalitsus istungit pidanud viiel
korral.
Sotsiaalkomisjoni ettepanekul määrati hooldaja 8-le hooldust vajavale vallakodanikule;
Vallavalitsus andis 10 korraldust maa ostuõigusega erastamiseks; 1 korralduse vaba metsamaa erastamiseks; 9 korraldust maa tagastamiseks; 4 korraldust tagastamata maa eest kompensatsiooni määramiseks.
Vallavalitsuse poolt väljastati projekteerimistingimused puurkaevu ehitamiseks Kullaga külas ja väikeelamu ehitamiseks Talvikese külas. Väljastati 3 hoonete kasutusluba ning 4 ehitusluba (elektriliinide ehitamiseks Lalli ja Sipe külas, väikeeleamu püstitamiseks Talvikese külas ja väikeelamu laiendamiseks Kullaga külas;
Vallavalitsus määras teenindusmaa Kaatsi karjäärile.
Vallavalitsus kinnitas valla koolide ja lasteaia sööklates toitlustamiseks kokkuostetava juur- ja puuvilja piirhinnad.
Vallavalitsuse poolt kinnitati Kambja lasteaia hoolekogu koosseis. Lastevanemate ettepanekul kuuluvad hoolekogusse Erlend Sild, Anneli Kompus, Helgi Kriisa, Katre Riives, vallavalitsuse esindajana Hella Sule.

Koostas Hella Sule

Loetumad