-7.2 C
Kambja
Pühapäev, 10.12.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKuidas jäädvustada ja kajastada sündmusi ning teoseid kohalikus e-meedias?

Kuidas jäädvustada ja kajastada sündmusi ning teoseid kohalikus e-meedias?

e-raamatud?

Sündmused

Kui oled organiseerimas suuremat üritust (kultuuri-, spordi- vms sündmust), siis teavita Koduvalla internetiväljaannet aegsasti!

Mida suurem sündmus, seda varem anna sellest ka teada. Teavitamiseks sobivad järgmised kanalid:

  • tigupost:

Kambja AIP
Kesk 12
Kambja 62001
Tartumaa

  • või tulla kohapeale.

Meie poolt on sündmuse kajastamine fotode ja/või teksti kaudu. Juhul kui kirjutate toimuva või toimunud sündmuse kohta uudise, siis postitage see võimalikult ruttu. Eriti kiiresti tuleks edastada spordivõistluste protokollid. Kõik suuremad arvulised tabelid tuleks saata OpenOffice Calc (faililaiend: .odc või .sxc) või MS Exel(.xls), või html formaadis. Tekstid saata OpenOffice Writer (.odt või .sxw) või MS Word (.doc), või html formaadis. Üle 10 realised loetelud võiksid olla esitatud tekstisiseste tabelitena (ei sobi tabulaator-eraldusega tulbad).

Kui üritusest on valmimas brošüür, raamat vms paberkandja siis vaata järgmist lõikku!

Teosed

Kambjas on ilmunud palju raamatuid, milledest kahjuks puuduvad elektroonilised versioonid. Oleks tore, kui tulevikus leiduks kambjamaistest raamatutest e-versioonid.

 

E-raamatute ja e-voldikute kasulikkus:

  • raamatu tiraaž on piiratud, e-versioonil mitte;

  • kohaliku leviga raamatut on kaugemal raske hankida, internetist seevastu lihtne;

  • e-voldikul on suurem leviala;

Samad materjalid, mis esitate trükikotta, esitage ka Koduvald Onlinele. Harilikult on need materjalid ülaltoodud formaatides. Lisaks võite esitada ka nii elektroonilised pildid, kui ka paberfotod.

Vt ka: Portaalis kuulutamine

Heale koostööle lootes
KV Online

Loetumad