Tänuavaldus

206

Sirvaku küla elanikud tänavad Kambja vallavalitsust, kes külaelanike palvel remontis külavahelise tee.

Külaelanike nimel

Helmi Riiner

10. mail 2004.a.

Kino maale