Koduõuest Euroopa Liidus

344

Hääletustulemused kinnitavad, et nii Riigikogu kui vallavolikogu valimistel on Kambja valla valijad ülekaalukalt toetanud Eestimaa Rahvaliidu kandidaate ja tõekspidamisi. Sellest tulenevalt avaldab “Koduvald” oma veergudel mõningaid materjale, mis tutvustavad Eestimaa Rahvaliidu seisukohti ja põhimõtteid eelseisvatel Euroopa Parlamendi valimistel.

Eesti valdade majanduslikud võimalused on väga erinevad. Hoolimata praegusest elujärjest peaksid aga inimesed leidma enam tahet ja jaksu ka kaugemal toimuvas kaasa lüüa. Sõltub ju koduvalla käekäik paljuski meie riigi suhtumisest kohaliku elu probleemidesse.

Rahvaliit näeb järgmise aasta riigieelarve kujundamisel ette valdadele-linnadele suunatud osa olulist suurendamist – ligikaudu miljardi krooni võrra. Suurem osa lisanduvast rahast tuleks anda valla käsutusse vabaks kasutamiseks, sest keegi ei tunne kohalikke vajadusi rahvaesindajatest paremini. Kiiret lahendamist vajab kohalike teede ja tänavate kordategemise ja korras hoidmise probleem. Lõpetada tuleb huvialakoolide ja lasteaedade õpetajate ebavõrdne kohtlemine. Õpetaja palk peab olenema tema tööpanusest, mitte koolitusasutuse kuuluvusest. Seisame nende muutuste eest, sest selleks andsid inimesed meile Riigikogu valimistel hääle.

Meie käekäiku koduõuel mõjutav maailm on aga Eestist palju laiem. 1. maist kuulume Euroopa Liitu (EL). Juba selle aasta riigieelarves oli üle 5 miljardi krooni EL-i tõukefondide raha. Senise Eesti riigi panusega võrreldes paraneb oluliselt põllumajanduse ja kogu maaelu arengu rahastamine. Keskkonnakaitse võimalused Eestis suurenevad tänu EL-i abile mitmekordselt. Kuid EL-i rahagi ei tule kuskilt küllusesarvest, vaid seda jagavad lihast ja luust inimesed. 13. juuni valimistel saadab rahvas oma esindajad Euroopa Parlamenti (EP), et meie koduõue huvid seal teada anda. Valijail on viimane aeg järele mõelda, mis seisukohti nad EP-le edastada soovivad.

Rahvaliidu kandidaatide seisukohad võtab kokku meie valimisloosung: “Kaitse Eesti krooni!”. Me teatame EP-le, et ühisraha euro kasutuselevõtu otsustavad Eesti inimesed rahvahääletusel. See sunnib nii EL-i kui ka Eesti juhte hoolt kandma, et kasu liiduga ühinemisest jõuaks kõigi tublide ja töökate inimeste koduõuele, mitte ainult välismaiste kapitaliomanike kaukasse. Kui ühisrahaga kaasnev hinnatõus kompenseeritakse ja kasu jaotatakse nii tööinimesele, pensionärile kui ka lastega peredele, siis pole ju põhjust selle vastu hääletada. Teisedki eurootsused kaalub Rahvaliit EP-s läbi meie koduõue vajadustest lähtudes. Eesti kuulub EL-i suveräänse riigina, kelle huvid on samavõrd tähtsad kui kõigil teistel riikidel. Meie edu sõltub EP saadikute oskusest, tahtest ja julgusest oma seisukohti esindada ja kaitsta.

Janno Reiljan,

Euroopa Parlamendi ja Riigikogu liige,
Rahvaliit

Kino maale
EelmineEesti kroon on Eesti ja eestluse sümbol
JärgmineTänuavaldus