-4.2 C
Kambja
Laupäev, 02.12.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivMaaettevõtjad saavad jälle PRIAst toetust taotleda

Maaettevõtjad saavad jälle PRIAst toetust taotleda

Külades, alevites ja alevikes tegutsevatel ettevõtjatel on võimalik saada tuge majandustegevuse arendamiseks.

Maapiirkonnas majandustegevuse arendamist on kolmel viimasel aastal toetatud SAPARDi programmist. Tänavu jagatakse samasugust toetust, aga nüüd juba riikliku arengukava (RAK) raames. Aastatel 2004-2006 on selleks toetuseks võimalik jagada 136 miljonit krooni.

Toetuse eesmärk on arendada maapiirkondades mittepõllumajanduslikku tegevust. Toetust saavad vähemalt aasta aega tegutsenud:

  • ettevõtjad, kes mitmekesistavad või laiendavad oma tegevust,
  • põllumehed, kes alustavad mittepõllumajandusliku ettevõtlusega maapiirkonnas.

Toetust saab taotleda ainult väikeettevõtja, kelle aastakäive ei ületa 109,5 mln krooni või aastabilansi kogumaht ei ületa 78,2 mln krooni ja kus on alla 50 töötaja.

Mida toetatakse

Toetatakse maaturismi, käsitöönduse, teenuste pakkumise ja toiduainete töötlemise arendamist.

Toetatavad investeeringud on:

1. Turistide teenindamiseks vajalike ehitiste ja rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine (hooned, spordiväljakud, matkarajad, laagriplatsid, hobusetallid, õngitsemistiigid, paadisillad ja randumiskohad) ning majutus- ja toitlustusettevõtetele esitatavate nõuete täitmiseks vajalike seadmete ostmine sh infotehnoloogia seadmed

2. Käsitöönduslikuks tegevuseks vajalike hoonete ehitamine ja rekonstrueerimine ning seadmete ostmine (kudumismasinad, kangasteljed, käärpuud, vokid ja õmblusmasinad, õmblustööstuse ettevõtete sisseseade ja töövahendid, tisleri ja ehituspuusepa tööks vajalikud puidutöötlemisseadmed ja -tööriistad, keraamikaahjud ja -tööriistad, nahaparkimisseadmed ja -tööriistad, kivi töötlemise seadmed ja -tööriistad, ventilatsiooniseadmed, sepatöö seadmed ja tööriistad)

3. Teenuste osutamine

  • Hoidlate ehitamine ja rekonstrueerimine ning seadmete ostmine
  • Põllumajandusmasinate (väljaarvatud traktorite) ostmine
  • Põllumajandus- ja metsatehnika remondiks vajalike hoonete ehitamine ja rekonstrueerimine ning seadmete ostmine
  • Pesumajade, juuksuritöökodade, kaupluste (kaasaarvatud rändkaupluste), kingsepatöökodade ehitamine ja rekonstrueerimine ning vajalike seadmete ostmine
  • Puidutöötlemise teenuse osutamiseks vajalike seadmete ostmine (puiduhakke, grillsöe või katusekatte laastude ja sindlite valmistamise seadmed, saepuru ja hakke briketeerimisseadmed, halupuidu tükeldamise ja lõhkumise seadmed, ventilatsiooniseadmed)
  • Laste- ja hoolekandeasutuste hoonete ehitamine ja rekonstrueerimine ning spetsiaalsisustuse ostmine

4. Toiduainete töötlemise hoonete ehitamine ja rekonstrueerimine ning seadmete ostmine, mis on vajalikud Euroopa Ühenduste asutamislepingu lisas 1 nimetamata toodete töötlemiseks.

Toetust võib saada kuni 50% investeeringu käibemaksuta maksumusest. Toetuse suurus tuleneb äriprojektis kirjas olevast oma- ja laenuvahendite puudujäägist, kuid see on maksimaalselt 1 564 660 krooni ühe taotleja kohta on aastas. Toetust on võimalik saada ka projekteerimiseks ja äriprojekti koostamiseks.

Põllumajandustehnika soetamiseks saab toetust küsida ainult tulundusühistu, mille põllumajandussaaduste tootmise osakaal ei ületanud 20% eelnenud majandusaasta netokäibest ning kes kavandab investeeringujärgselt teenindusliku ettevõtluse osakaalu suurenemist.

Kui taotletakse toetust uue hoone ehitamiseks või olemasoleva hoone laiendamiseks, siis tuleb investeeringujärgselt luua 1 töökoht, muudel juhtudel peavad säilima olemasolevad töökohad.

Maapiirkonnas majandustegevuse arendamise toetuse taotluste vastuvõtt kestab augusti lõpust kuni 8. oktoobrini PRIA piirkondlikes büroodes. Toetus makstakse välja kolme kuu jooksul pärast investeeringu eest tasumist ja nõuetekohaste maksedokumentide PRIA-le esitamist.

Lisainformatsiooni, juhendmaterjali ja taotlusdokumentide vorme saab PRIA büroodest ja veebilehelt www.pria.ee.

PRIA pressinõunik Heli Raamets

Loetumad