Abipakkumine peredele

192

Vallavalitsuste poole on pöördunud sihtasutus Dharma, kes pakub oma heategevusfondi kaudu võimalust toetada majanduslikes raskustes perede laste huviharidust ja õppevahendite ostu.

Sihtasutuse eesmärgiks on toetada lapsi mitmekülgsema hariduse omandamisel. Vallavalitsustelt soovitakse andmeid (nimed, aadressid, sünniajad) rahalist toetust vajavate perede kohta. Kuna meil puudub vajalik informatsioon ja koostöökogemus sihtasutusega Dharma, siis vallavalitsus neid andmeid ei edasta. Küll aga edastame vallaelanikele siinkohal sihtasutuse ettepaneku.

Huvitatud peredel palume võtta ühendust SA Dharma juhatuse nõuniku abi Lilija Merega telefonil 5620 5468.

Info edastas valla sotsiaalnõunik Heli Jaamets

Kino maale