Kord majja seoses relvade ja relvalubadega!

199

Et jõulud ja aastavahetus saabuksid rahulikult ja ohutult, korraldab Lõuna politseiprefektuur kampaania, mille käigus politseisse toimetatud registreerimata relvade ja uuendamata relvalubade eest ei karistata.

Lõuna politseiprefektuur kutsub 28. novembrist kuni 23. detsembrini politseisse pöörduma kõiki inimesi, kelle valduses on mingil põhjusel seni registreerimata tulirelv.

Kampaania jooksul ebaseadusliku tulirelvaga politseisse tulnud isikuid ei karistata. Politsei kontrollib relvade tehnilist seisukorda ja aitab tulirelva seaduslikult registreerida või korraldada selle müügi.

Samuti on oodatud tulirelva omanikud, kelle relvaluba on kaotanud kehtivuse, kuid kes pole seda veel uuendanud. Sellised tulirelva omanikud on enamikus politseile teada ja alates 2005. aastast enam nö hinnaalandust ei tehta. Seadused näevad olenevalt rikkumisest ette karistuse väärteo- või kriminaalkorras.

Tulirelva ja kehtetu relvaloaga palutakse pöörduda Tartus Riia 132 asuvasse lubade talitusse või helistada telefonil 730 8838, 730 8835.

Allen Leego,

Lõuna politseiprefektuuri lubade talituse juhtivkonstaabel

Kino maale