Tänu!

202

Ajalehe Koduvald toimetus tänab konstaabel Nelly Ruuget asjaliku koos- ning kaastöö eest ja soovib talle edu uues ametis.

Kino maale