22.9 C
Kambja
Pühapäev, 21.07.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivEelläbirääkimistega enampakkumine

Eelläbirääkimistega enampakkumine

Kambja Vallavalitsus annab eelläbirääkimistega enampakkumise korras rendile Kambja vallas Suure-Kambja külas asuvad Metskonna ja Karuputke kinnistud tähtajaga kuni 25 aastat. Metskonna kinnistu (reg.osa 28518) pindala on 14,31 ha. Kinnistu paikneb peaaegu tervikuna kaitstava loodusobjekti – Suure-Kambja metsapark – piires. Parkmetsa suurus on ca 10 ha, kinnistut läbib Peeda jõgi, millel asuv 1,7 ha suurune paisjärv koos tammiga jääb kinnistu piiridesse. Paisjärve ääres on lagunenud saun. Selle kinnistuga piirneb Karuputke kinnistu (reg.osa 27568) pindalaga 6593 m2, millel asuvad kontorihoone, kõrvalhoone, laut-ait ja puukuur. Kahekorruselise kontorihoone (netopind 481,1 m2) II korrus on koormatud kahe üürilepinguga, seal asuvad 2 korterit. Hoone esimesel korrusel asuvad kontoriruumid ja saal. Kõrvalhoone üldpind on 141 m2 ja laut-aidal 195 m2.
Rendileantavate hoonetega on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel tel 741 6461 Enno Soodla.

Rendileandmise tingimused

  • Rentnik on kohustatud korrastama parkmetsa ja paisjärve ümbruse, paigaldama paisjärve ujumiskohtadesse 2 kuivkäimlat, riietevahetuskabiini, prügikasti, rajama lõkkeplatsi, telkimispaigad, istepingid ning kõike hooldama.
  • Hooned tuleb korrastada, kasutusotstarvet võib muuta, lubatud teha ümberehitusi ja kõrvalhoonete lammutamist. Kõik ümberehitused ja lammutused kooskõlastatakse vallavalitsusega.
  • Paisjärve ümbrus ja parkmets peavad jääma avalikku kasutusse.

Pakkumise tingimused

  • pakkumise alghinda ei ole määratud
  • pakkuja esitab oma äriplaani ja hinnapakkumise, mis võib olla diferentseeritud
  • pakkumise võivad esitada nii füüsilised kui juriidilised isikud, juriidilisel isikul peab äriplaanis pakutud tegevusala olema kajastatud tema põhikirjas
  • pakkujal ei tohi olla Kambja valla ega valla asutuse ees võlgnevusi

Pakkumise esitamine

Pakkumiste esitamise tähtpäev on 11. juulil 2005. a kell 10.00, ümbrikule märkida “Suure-Kambja enampakkumine”

Pakkumisel osalemistasu on 1000.- krooni, mis peab olema tasutud pakkumise esitamise tähtpäevaks Kambja Vallavalitsuse arvelduskontole 10102034615003 SEB Eesti Ühispangas või vallavalitsuse kassasse.

Pakkumine viiakse läbi vastavalt Kambja Vallavolikogu 23.12.2004 määrusele nr 36 “Kambja vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise kord”.

Kambja vallavalitsus

Loetumad