Tähelepanu, Tšernobõli veteranid!

170

Käesoleva aasta maikuus taasasutati MTÜ Tartumaa Tšernobõli Ühing, mille aktivistid soovivad taastada ühistegevust ja koostegutsemist. Ühingu juht on Kalev Kilk.

Kõikidel Tšernobõli taastamistöödel viibinutel, kes soovivad ühingu tegevusest osa võtta, palutakse võtta Kalev Kilk`iga ühendust.

Kalev Kilk`i kontaktandmed on Tartu linn, Alasi t. 19; telefon 5390 0373; e-aadressi saab soovi korral Kambja vallamajast.

Kambja vallavalitsuse sotsiaalnõunik Heli Jaamets

Kino maale