Mälestame

230

Vilma Suits
6. 5. 1947 – 23. 8.2005, Kodijärve

Evi Tuul
20. 8. 1928 – 18. 9. 2005, Paali

Linda Kasesalu
13. 12. 1910 – 30. 9. 2005, Kambja

Kino maale