Gripikahtlusega linnust tuleb teatada

190

Teadmata asjaoludel surnud või silmnähtavalt haigest linnust tuleks teatada kohalikule veterinaararstile või Tartumaa veterinaarkeskusesse.

Oma elukohajärgse veterinaararsti mobiilinumber oleks mõistlik igaks juhuks telefoni mällu salvestada.

Kindlasti ei tohi haiget ega surnud lindu katsuda. Kindlasti ei tohi surnud kodulinde ise matta ja haigust varjata.

Lindude läbivaatamine ja proovide tegemine makstakse kinni riigieelarvest. Kui kodulinnud hukatakse järelvalveametniku ettekirjutusel, hüvitatakse omanikule lindude maksumus.

Kambja valla veterinaararst: Rein Velleramm tel. 513 6537

Tartumaa veterinaarkeskus: tel 740 1208, 740 0440

Kogu info linnugripist: www.linnugripp.ee

Kambja vallavalitsus

Kino maale