Neli päeva õpetust, neli päeva puhkust

169

Tartu Puuetega Inimeste Koda korraldab koolituse ilma tööta või osalise tööajaga inimestele, kes on töövõimelises eas ja omavad 40 % ja enam töövõimekaotust (puude astet ei või olla).

Koolitus on mõeldud inimeste edaspidise toimetuleku ja elukvaliteedi parandamiseks. Nimetatud koolituse raames on neli päeva õpetust ja neli päeva puhkust Toila Sanatooriumis. Esimene koolituse nädal on augustikuus. Inimestel, kes on nimetatud koolitusest huvitatud, palun võtta ühendust Kambja vallavalitsusega tel. 741 6205 või 741 6335.

Kambja vallavalitsuse sotsiaalnõunik Heli Jaamets

Kino maale