Kes on huvitatud laagripäevadest Valgemetsas?

217

Head lapsevanemad!

Tuletame teile veelkord meelde, et 8.-16. augustini on teie lastel võimalik aega veeta Valgemetsa Noortelaagris (vt. eelmine Koduvald)! Selle laagri kulud tasutakse vallavalitsuse poolt, laagrisse ja tagasi sõidetakse samuti valla transpordiga. Palume endast enne suvepuhkuse algust teada anda.

Kui vanemad on unustanud teatada, saavad seda teha ka laagrist huvitatud noored ise telefonil 741 6205 või vallamajja tulles.

Teisi suvel toimuvaid noortelaagreid vallavalitsuse poolt ei rahastata.

Kambja Vallavalitsus
Sotsiaalosakond

Kino maale