15.9 C
Kambja
Esmaspäev, 29.05.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivVald keelustas metsades viibimise.

Vald keelustas metsades viibimise.

  

Vastavalt metsaseadusele võttis Kambja vallavalitsus vastu korralduse nr 221, millega seatakse piirangud metsades viibimisele.

Loodusõnnetuse ennetamiseks seoses erakordselt suure tuleohuga on keelatud Kambja valla haldusterritooriumil:

 • metsa kasutamine puidu saamiseks, kõrvalkasutuseks, jahinduseks, teadus- ja õppetööks ning rekreatsiooniks;
 • võõral isikul viibimine avalik-õigusliku isiku omandis olevas metsas ja piiramata või tähistamata erametsas.
 • 28. juuli seisuga oli metsades viibimisele seadnud piirangud juba 78 omavalitsust. Piirangud on kehtestatud ka naaberomavalitsustes: Nõo, Vastse-Kuuste, Kõlleste, ja Valgjärve vallas.

  Samuti kehtib kõikjal üle Eesti riigimetsades tuletegemise keeld.

  Metsakasutusõiguse kitsendus kehtib kuni kitsenduse lõppemise teate avaldamiseni.

  KV Online

  Loetumad