10.9 C
Kambja
Pühapäev, 04.06.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivEttearvatavalt keelati taas kõikjal riigimetsades tuletegemine

Ettearvatavalt keelati taas kõikjal riigimetsades tuletegemine

Alates 7. juulist keelas RMK seoses äärmiselt suure tuleohuga riigimetsas tule tegemise. Piirang jääb kehtima tähtajatult, kuni RMK lubava korralduseni.

Tuletegemise keeld kehtib ka riigimetsa puhkealadel ettevalmistatud lõkkekohtades.

“Kuumade ja põuaste ilmade jätkudes suureneb tuleoht Eesti metsades tundidega,” ütles Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Erik Kosenkranius, soovitades inimestel olla metsas liikudes väga tähelepanelik ja ettevaatlik. „Ohuallikaks on muutunud isegi autode, mootorrataste ja ATV-dega metsateedel liikumine, sest väikseimgi heitgaasidega väljapaisatav säde võib põhjustada tulekahju,” hoiatas Kosenkranius.

Valdavalt ongi metsatulekahjud alguse saanud inimeste hooletust käitumisest – valesti tehtud või halvasti kustutatud lõkkest, mahavisatud suitsukonist jne. Mets võib süttida ka piknikupidajatest maha jäetud klaasikildudest, mis koondavad päikesekiiri ja süütavad ümbruse.

Keskkonnaministeerium soovitab võimalusel üldse mitte metsa minna ja järgida ka mujal looduses liikudes ettevaatusabinõusid. Maaomanikel soovitab Keskkonnaministeerium üle vaadata tulekaitseks olulised rajatised (veevõtukohad, nende juurdepääsud, tulekaitseribad) ning vajadusel need korrastada. Kohalikel omavalitsustel on aga õigus piirata oma territooriumil metsa kasutamist või keelata võõras metsas viibimine.

Viimasel kümnel aastal on põlenud keskmiselt 648 hektarit metsa aastas, mis tähendab ainuüksi metsadele tekitatud majanduslikku kahju aastas 20-30 miljonit krooni ulatuses.

Metsatulekahju tekitamise eest on Metsaseaduses ette nähtud haldusarest või trahv kuni 12 000 krooni, sellele lisandub tekitatud kahju hüvitamine metsaomanikule.

Loetumad