14.9 C
Kambja
Teisipäev, 03.10.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu 28. juuni istungist

Ülevaade vallavolikogu 28. juuni istungist

Kambja lasteaia Mesimumm arengukava kinnitamine

Vallavolikogu kinnitas Kambja lasteaia Mesimumm arengukava aastateks 2007 – 2010. Arengukava tekst on täielikult avaldatud valla veebileheküljel.

Arengukava määratleb Kambja lasteaia Mesimumm arengustrateegia aastani 2010 ja tegevuskava aastateks 2007-2010. Tegemist on lasteaeda tulevikku suunava strateegilise dokumendiga, mis koostati koostöös Kambja lasteaia personali, kohaliku omavalitsuse, lastevanematega, hoolekogu liikmetega, vallakooli esindajatega.

Teeservituudi seadmine

Vallavolikogu, juhindudes kohaliku omavalitsuse seaduse § 6 lõikest 1, otsustas taotleda omanikult Täispuitmaja OÜ-lt (registrikood 11232707, asukoht Kambja vald) teeservituudi seadmist temale kuuluvale kinnistule (kinnistusregistriosa nr 2161104) asukohaga Pargi tn 4 Kambja alevikus 1 meetri laiuse ribana kinnistu Pargi tänava poolsest servast ja vastava asjaõiguslepingu sõlmimist.

Valla 2005. majandusaasta aruande kinnitamine

Vallavolikogu kinnitas Kambja valla 2005. majandusaasta aruande, millega on võimalik tutvuda vallakantseleis ja valla koduleheküljel. Otsuse tegemisel arvestas volikogu FIE Eha Pott Audiitorbüroo arvamust. 2005. majandusaasta aruande kinnitamise eel esitas volikogu revisjonikomisjoni esimees Vaike Palla ülevaate komisjoni tegevusest ja koostatud aktist.

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinna kehtestamine

Vallavolikogu määrusega nr 19 kehtestatakse veeettevõtja osaühing Cambi poolt pakutava veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind alates 1. oktoobrist 2006.

Teenuse hind Kambja alevikus

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hind on järgmine: *kõigi mugavustega majad 1.50 krooni/ m2 kuus; *ahiküttega majad (ilma sooja veeta) 1.10 krooni/m2 kuus; *ühepereelamud 215 krooni/elamu kuus; *veemõõtja alusel 19 krooni m3.

Veevarustuse hind on järgmine: *ühepereelamud 129 krooni/elamu kuus; *veemõõtja alusel 12 krooni m3.

Teenuse hind Vana-Kuuste piirkonnas

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hind on järgmine: *1-toaline korter 57 krooni kuus; *2-toaline korter 80 krooni kuus; *3-toaline korter 103 krooni kuus; *4-toaline korter 124 krooni kuus; *ühepereelamud 215 krooni/elamu kuus; *veemõõtja alusel 19 krooni m3.

Veevarustuse hind on järgmine: *ühepereelamud 129 krooni/elamu kuus; *veemõõtja alusel 12 krooni m3.

Reovee ärajuhtimise hind ühepereelamutes on 86 krooni/elamu kuus.

Toivo Ärtis

Loetumad