Vallavalitsuse teated

160

Kambja vallavalitsuse 29. juuni 2006 korraldusega nr 209 võeti vastu Kambja vallas Sirvaku külas asuva Veinioja 1 maaüksuse detailplaneering.

Detailplaneeringu avalik väljapanek on 20. juulist kuni 3. augustini 2006 Kambja vallamajas Kesk 2 Kambjas. Kui laekub ettepanekuid ja vastuväiteid, toimub detailplaneeringute avalik arutelu 10. augustil 2006 kell 16.00 Kambja vallamajas.

Kambja Vallavalitsuse15. juuni 2006 korraldusega nr 190 algatati Kambja vallas Sulu külas Jupri kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks on kinnistu maa sihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks ja kinnistu jagamine kruntideks.

Kambja vallavalitsus

Kino maale