Millise puu raiumiseks on vaja vallavalitsuse luba?

234

Tutvu uue korraga:
Puude raiumise loa andmise tingimused ja kord Kambja valla tiheasustusaladel

Kino maale