14.9 C
Kambja
Pühapäev, 24.09.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivPlaneeringuteated

Planeeringuteated

  

Kambja Vallavalitsus TEATAB:

Kambja Vallavalitsuse 13.12.2006 korraldusega nr 374 algatati detailplaneeringu koostamine Kambja vallas Pangodi külas Mäekülje, Tuulepesa, Silla, Pintsli ja Orukese maaüksustel pindalaga 8,6764 ha, maa sihtotstarbe osaliseks muutmiseks, väikeelamumaa sihtotstarbega kruntide moodustamiseks, nende ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramiseks, lahenduste andmiseks vajalike teede ja kommunikatsioonivõrkudega varustamiseks ning kinnistute piiride muutmiseks.

Kambja Vallavalitsuse 13.12.2006 korraldusega nr 373 algatati detailplaneeringu koostamine Kambja vallas Lalli külas Trulli maaüksusel pindalaga 31,3 ha, sinna väikeelamumaa sihtotstarbega hoonestusalade moodustamiseks, nende ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramiseks ning lahenduste andmiseks vajalike teede ja kommunikatsioonivõrkudega varustamiseks.

Kambja Vallavalitsuse 23.11.2006 korraldusega nr 349 algatati Kambja vallas Kodijärve külas Mäe-Aasa ja Rabakase maaüksustel detailplaneering pindalaga 19,3 ha, sinna hoonestusalade moodustamiseks, nende ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramiseks ning lahenduste andmiseks vajalike teede ja kommunikatsioonivõrkudega varustamiseks.

Kambja Vallavalitsuse 29.09.2006 korraldusega nr 277 algatati detailplaneering Kambja vallas Reolasoo külas Laine maaüksusel pindalaga 1,2 ha, sinna ühe hoonestusala moodustamiseks, selle ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramiseks ning lahenduste andmiseks vajalike teede ja kommunikatsioonivõrkudega varustamiseks.

Kambja Vallavalitsuse 10.08.2006 korraldusega nr 227 algatati detailplaneeringu koostamine Kambja alevikus Sarapi maaüksusel pindalaga 4,07 ha maa sihtotstarbe muutmiseks, väikeelamumaa sihtotstarbega kruntide moodustamiseks, nende ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramiseks ning lahenduste andmiseks vajalike tänavate ja kommunikatsioonivõrkudega varustamiseks.

Kambja Vallavalitsuse 24.03.2005 korraldusega nr 829 algatati detailplaneeringu koostamine Kambja vallas Teeääre maaüksusel pindalaga 2,6 ha maa sihtotstarbe muutmiseks, väikeelamumaa sihtotstarbega kruntide moodustamiseks, nende ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramiseks ning lahenduste andmiseks vajalike teede ja kommunikatsioonivõrkudega varustamiseks.

Loetumad