14.9 C
Kambja
Laupäev, 10.06.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivMuuda liiklus ohutumaks vändates filmi "Kuldsebra"!

Muuda liiklus ohutumaks vändates filmi "Kuldsebra"!

Lõuna Politseiprefektuur korraldab koos Maanteeametiga liiklusteemaliste amatöörfilmide konkursi „Kuldsebra”, milles kutsub noori kaasa rääkima liikluse turvalisemaks muutmise küsimustes. Konkursi eesmärgiks on kaasata noored liiklusohutusalasesse ennetustöösse ning parandada meie teedel ja tänavatel valitsevat liikluskultuuri.

 

„Tahame teada, kuidas näevad meie noored liikluse kitsaskohti ning millised on nende ideed liikluse turvalisemaks muutmisel,” ütles konkursi üks organiseerijatest, Võru noorsoopolitseinik Triinu Õispuu.

Konkursil osalemiseks tuleb valmistada 30 sekundi kuni 10 minuti pikkune liiklusohutusteemaline amatöörfilm. Kõik filmiprojekti meeskonna liikmed (produtsendid, projektijuhid, stsenaristid ja näitlejad) peavad olema vanuses kuni 25 eluaastat, vaid juhendajateks ja konsultantideks võivad olla ka õpetajad või professionaalid.

 

Korraldajad ootavad osalejatelt filme kolmes teemakategoorias: kommunikatsioon ja liikluskampaaniad, liiklusohutusealane haridus ja sõidukoolitus. „Soovime neis filmides saada noortelt nende nägemust, kuidas liiklust ohutumaks muuta – näiteks, mida teha, et tänaval liiklusohtlikke olukordi ära hoida või kuidas paremini sõidukoolitust teha,” rääkis Õispuu. Samuti on oodatud ideed, kuidas ohutu liiklemise põhimõtteid päris noortele liiklejatele kaasahaaravalt ja noortepäraselt selgitada ja õpetada.

 

Filmide esitamise lõpptähtaeg on 1. märts 2007. DVD-le salvestatud film ja täidetud registreerimisankeet (ankeet saaval internetis politsei koduleheküljel aadressil www.pol.ee) saata kinnises ümbrikus postiga Lõuna Politseiprefektuuri aadressil Riia 132, 50096 Tartu või tuua samal aadressil asuva politseimaja valvelauda. Ümbrikule kirjutada märksõna “Konkurss”.

 

Konkursi tulemused tehakse teatavaks 8. märtsil 2007 politsei koduleheküljel www.pol.ee. Parimate autasustamine toimub 4. aprillil 2007 kell 15.00 Lõuna Politseiprefektuuri peamajas Tartus (Riia 132).

Konkursi I-III kohale tulnud võistkondi autasustatakse auhindade ja diplomitega ning IV-VI kohale tulnud võistkondi meenete ja diplomitega. Konkursi parimad liiklusohutusalased filmid saadetakse rahvusvahelisele noorte liiklusohutusfilmide konkursile. Konkursi auhinnad panevad välja Kagu Teedevalitsus, Tartu Teedevalitsus ja Politseiamet.

 

Konkursi juhend on saadaval politsei koduleheküljel aadressil www.pol.ee. Konkursi kohta tekkinud küsimustele saab vastuseid Triinu Õispuult telefonil 78 68 268 või e-posti aadressil triinu.oispuu@voru.pol.ee.

 

Liina Pissarev
pressiesindaja
Lõuna Politseiprefektuuri Tartu politseiosakond

Loetumad