26.9 C
Kambja
Laupäev, 25.06.2022

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui neli aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivLühikokkuvõte vallavalitsuse tegevusest

Lühikokkuvõte vallavalitsuse tegevusest

  

2007. aasta kahel esimesel kuul on vallavalitsus pidanud 5 istungit.

Vallavalitsus on andnud 52 korraldust, sealhulgas:

  • maa erastamiseks 6 korraldust;

  • kinnistu jagamiseks 4 korraldust;

  • kinnistu piiride muutmiseks anti nõusolek ühe korraldusega;

  • teenindusmaa määramiseks anti 3 korraldust;

  • korteriomandi seadmiseks anti kolm korraldust (Kambja alevikus Puiestee tn. 6 ja 8 ning Põllu tn. 3.

Algatati detailplaneering Kambja alevikus Parve kinnistul ning kehtestati detailplaneering Aakaru külas Uue-Tatra kinnistul; detailplaneeringut ei algatatud Kavandu külas Sulaoja kinnistul.

Väljastati üks ehitusluba ja tunnistati kehtetuks ehitusluba ning anti välja uus ehitusluba Kambja alevikus Pargi 8 kinnistul elamu ehitamiseks.

Väljastati kaks kasutusluba hoonetele.

Projekteerimistingimused väljastati 9 korraldusega.

Sotsiaalkomisjoni ettepanekul määrati hooldajad üheksale hooldust vajavale isikule.

Kinnitati vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuur ja koosseisud.

Kinnitati hallatavate asutuste juhtide palgad.

Ülevaate koostas Hella Sule

Loetumad