Parem üks kord näha kui kümme korda kuulda

417

Neli kahepäevast reisi, kümneid põnevaid paiku nii Eesti- kui Lätimaal, nii saarel kui mandril, igas ilmakaares, hulganisti kõrbenud närvirakke ja vähemalt sama palju meeldivaid emotsioone, mõõtmatul hulgal uusi teadmisi ning palju toredaid kohtumisi väga huvitavate inimestega – nende sõnadega võib ehk iseloomustada nelja järjestikust „Vabaduse teekonna” projektiaastat.

Tahan oma õpilaste ja kolleegide nimel südamest tänada Mitte-Eestlaste Integratsiooni Sihtasutust toetuse eest, milleta need vahvad ja õpetlikud ekskursioonid aset poleks leidnud.

Olen kindel, et minuga samamoodi mõtleb ka enamik lapsevanemaist, kelle rahalist koormust oma lapse harimisel me läbiviidud projektireisidega oleme püüdnud vähendada.

Projekti juhina olen aru saanud, et taolised ettevõtmised õnnestuvad ainult paljude inimeste koostööna. Suur aitäh kõigile kolleegidele, eriti muidugi Anne Palumetsale, Kersti Kivirüüdile ja Eddale Lintsile ning klassijuhatajatele.

Alljärgnevalt, nagu juba kombeks on saanud, noppeid laste ekskursioonikirjanditest.

Kuuste põhikooli huvialajuht Kaido Mark

Kino maale
Eelmine¥Vabaduse teekond´ – traditsioon Kuuste koolis
JärgmineFakte Kambja valla 2006. majandusaasta aruandest