Mäekülje, Tuulepesa, Silla ja Pintsli detailplaneeringut tutvustav arutelu

238
  

Mäekülje, Tuulepesa, Silla ja Pintsli maaüksuse ning lähiümbruse detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav arutelu toimub 22.10.2007 kell 17.00 Pangodi külas Unipiha Algkoolis.

Kino maale