Põllu 5 detailplaneeringu algatamine

318
  

Kambja Vallavalitsuse 25. X 2007 korraldusega nr 706 algatati detailplaneeringu koostamine Kambja alevikus Põllu tn 5 ning lähiümbruse detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on maa kasutamise sihtotstarbe muutmine, kinnistule kahe väikeelamumaa kasutamise otstarbega krundi moodustamine, kruntidele ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramine ning lahenduste andmine vajalike juurdepääsude ja kommunikatsioonivõrkudega varustamiseks.

Kino maale