Planeeringuteated

226
  

Kambja Vallavalitsus kehtestas Mäekülje, Silla, Pintsli ja Tuulepesa kinnistute detailplaneeringu ning võttis vastu Hardy detailplaneeringu.

Hardy detailplaneeringu vastuvõtmine ja väljapanek

Kambja Vallavalitsuse 30. XI 2007 korraldusega nr 755 võeti vastu Kambja vallas Virulase külas Hardy maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneering. Planeeringu avalik väljapanek on 12. XII � 27. XII 2007 Kambja vallamajas Kesk 2 Kambjas.

Virulase küla Hardy maaüksuse detailplaneering

Detailplaneeringu kehtestamine Pangodi külas

Kambja Vallavalitsuse 30. XI 2007 korraldusega nr 753 kehtestati Kambja vallas Pangodi külas Mäekülje, Silla, Pintsli ja Tuulepesa kinnistute detailplaneering.

Pangodi küla Mäekülje, Tuulepesa, Silla, Pintsli ja Orukese maaüksuste detailplaneering

Kino maale