¥Kodu tulekindlaks!´ tõi kurva tõe päevavalgele

210
  

Kambja vallas viidi läbi elanike tuleohutusalase nõustamise projekt „Kodu tulekindlaks!“, mille käigus külastati valla territooriumil 39 majapidamist ning kodukülastamise käigus paigaldati (tasuta!) 38 suitsuandurit.

Kodanikud on oma eluaseme tuleohutuks muutmiseks kõige rohkem tähelepanu pööratud küttekollete hooldamisele.

Inimesed teavad küll suitsuandurite, kustutustekkide, tulekustutite kasulikkust ja vajalikkust, kuid ei teadvusta täie tõsidusega nende omamise vajadust, et muuta enda elu turvalisemaks. Seejuures väidetakse, et takistuseks ei ole suitsuandurite jms maksumus.

Nõustamise tulemused

Kõik külastatavad vallakodanikud (kui üks välja arvata) soovisid suitsuandurite paigaldamist. Mitte ükski inimene ei soostunud ostma juurde teist suitsuandurit, tulekustutustekki vms. Kõik olid küll nõus, et neid asju on vaja, nõus ka omama, kuid mitte ise maksma. Mitte keegi ei pidanud kalliks suitseanduri ja tulekustutusteki maksumust.

Kõik, keda nõustati, pidasid väga vajalikuks kütteseadmete puhastamist ja nende korrasolekut. Kõigi kodanike ütluste järgi olid ka nende korstnad, truubid jne puhastatud. Külastatud majapidamistes ei jäänud silma „ligadi-logadi“ ehk halvas seisus küttekoldeid.

Kütuse (puud, brikett) hoidmine oli kõikides majapidamistes hea.

Elektrijuhtmestiku paigaldus oli külastatud majapidamistes väga varieeruv (eelmise sajandi kuuekümnendatest aastatest kuni käesoleva ajani) – üldhinnang on 4-, kuigi on ka palju vajakajäämisi:

a) juhtmestik vana;

b) kasutatud ajutist juhtmestikku;

c) harukarpides ühendatud, kuid otsad isoleerimata;

d) juhtmestik ripub kohati õhus;

e) mehhaanilised vigastused.

Küsimusele, miks saavad mittekorras elektrijuhtmetest alguse tuleõnnetused, andsid kodanikud teadlikke vastuseid. Enda majapidamise elektrijuhtmestiku olukorda põhjendati sellega, et keegi (Sass, Andres) kunagi tegi ja enam seda meest ei ole ja siiamaani pole nagu juhtunud ka midagi jne.

Kõikide külastatud majapidamiste esindajad olid nõus laskma juhtmestiku korda teha… – kui saaks tasuta!!??

Kõik küsitletud olid nõus laskma ka juhtmestiku üle kontrollida… – kui aga saaks tasuta!!??

Huvitav järeldus ja kogemus oli see, et just nagu keegi teine peaks inimese turvalisuse eest muretsema ja vajalikud asjad muretsema!? Omavastutusest püütakse nagu loobuda!!??

Alates 2008. aastast peab igas majapidamises olema paigaldatud vähemalt üks suitsuandur. See kohustus tuleb kõigil täita.

Kui võtta ühendust valla sotsiaalnõunik Heli Jaametsaga (telefon 741 6205), saab iga soovija Kambja vallamajast osta suitsuanduri (hind 53 kr).

Nõustamine ja paigaldus kokkuleppel.

Kõike paremat soovides

Jüri Toomiste,

päästekorraldaja (telefon 5394 3166)

Kino maale