12.9 C
Kambja
Pühapäev, 14.08.2022

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui neli aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu novembrikuu istungist

Ülevaade vallavolikogu novembrikuu istungist

  

Selle aasta november oli Kambja vallavolikogule erandlik kuu – peeti kaks istungit. Kui eelmises Koduvallas ilmus kokkuvõte Kambja vallavolikogu 1. novembri istungi tulemustest, siis sel korral kajastame 29. novembri istungit.

 • Vallavalitsusele volituste andmised
 • Maamaksumäära kehtestamine 2008. aastaks
 • Sotsiaaltoetuste suurused 2008. aastal
 • Maa munitsipaalomandisse taotlemine
 • Vallavolikogu keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni töö aruanne

Volituste andmine perekonnaseaduses sätestatud eestkosteasutuse otsuste tegemiseks

Vallavolikogu kehtestas määruse nr 48, milles volitatakse Kambja vallavalitsust otsustama perekonnaseaduses sätestatud Kambja valla kui eestkosteasutuse pädevuses olevaid küsimusi.

Määrus jõustus 10. detsembril 2007.

Volituste andmine nimeseaduses sätestatud eestkosteasutuse otsuste tegemiseks

Vallavolikogu kehtestas määruse nr 49, milles volitatakse Kambja vallavalitsust otsustama nimeseaduses sätestatud Kambja valla kui eestkosteasutuse pädevuses olevaid küsimusi.

Määrus jõustus 10. detsembril 2007.

Maamaksumäära kehtestamine 2008. aastaks

Vallavolikogu kehtestas määruse nr 50, milles on sätestatud, et 2008. aastal on haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

Kõigil ülejäänud sihtotstarvetel (õue-aiamaa, metsamaa, muu maa) kasutatava maa maamaksumääraks on 1,3 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

Järgmisel aastal püsivad maamaksumäärad 2007. aasta tasemel.

Sotsiaaltoetuste suurused 2008. aastal

Vallavolikogu määrusega nr 51 kehtestati sotsiaaltoetuste suurused 2008. aastal:

 • lapse sünnitoetus 3000 kr;
 • lapse aastaseks saamise toetus 2000 kr;
 • alushariduse toetus 1000 kr;
 • kooliminekutoetus 1000 kr;
 • kooli lõpetamise toetus 1000 kr;
 • üliõpilastoetus kuni 500 kr kuus;
 • eakate inimeste sünnipäevatoetus 500 kr;
 • Tšernobõli tuumakatastroofi likvideerimisel osalenu toetus 350 kr kuus;
 • sõjaveterani toetus 1500 krooni;
 • kütusetoetus 500 kr;
 • matusetoetus 1500 kr;
 • täiendav kütusetoetus 1000 kr.

Vallavalitsuse ettepanekul suurenevad järgmisel aastal tuhande krooni võrra nii lapse sünnitoetus kui lapse aastaseks saamise toetus. Mitmete vallavolikogu liikmete ettepanekul ja toetusel tõsteti 500 kr võrra sõjaveterani toetust. Sotsiaalnõunik Heli Jaametsa andmetel elab Kambja vallas 17 Teise maailmasõja veterani.

Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Vallavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 1 alusel Kaatsi külas asuva Soe elamu alune ja seda teenindav maaüksus kogupinnaga 0,28 ha 495/1000 mõttelises osas sihtotstarbega elamumaa.

Vallavolikogu keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni töö aruanne

Vallavolikogu keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimehe Heiki Kortspärna aruanne sisaldas nii rõõmu kui muret. Kambja vald on alati esitanud väärikad kandidaadid nii presidendi kui peaministri poolt korraldatud heakorrakonkurssidele, kuid samas on auhinnasaajate seas „vaeseid“, kes toovad oma prügi valla prügikastidesse. Prügimajanduse korrastamiseks tehakse praegu vallas tõsist tööd – näiteks rajab vallavalitsus Kambja katlamaja juurde vastuvõtujaama, kus saaks ära anda metalli jms. Avaliku korra osas valmistab komisjonile muret noorte kurja tegev käitumine hilisõhtutel ja nädalavahetustel.

Toivo Ärtis

Loetumad